Rzecznik Generalna TSUE: podatek od sprzedaży detalicznej zgodny z prawem UE

W nawiązaniu do przedmiotu wprowadzenia w Polsce podatku od sprzedaży detalicznej informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. Rzecznik Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydała opinię w sprawach C-562/19 P Komisja Europejska (dalej: Komisja) przeciwko Polsce i C-596/19 P Komisja przeciwko Węgrom w której wskazała, że wprowadzenie do polskich przepisów podatku od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa Unii Europejskiej i pozostaje w zakresie polskiej władzy ustawodawczej. W swojej opinii Rzecznik zarekomendowała, aby TSUE oddalił odwołanie Komisji i utrzymał w mocy wyrok Sądu. W ocenie Rzecznik, wprowadzona przez Polskę ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej pozostaje w zgodzie z prawem Unii Europejskiej (dalej: UE).

Przypominamy, że ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej została uchwalona 6 lipca 2016 roku i zawieszona przez Polskę  w związku ze skargą Komisji i postępowaniem sądowym w Unii Europejskiej do dnia 1 stycznia 2021 r.

Przedmiotem opodatkowania dla celów podatku od sprzedaży detalicznej jest przychód ze sprzedaży detalicznej (tj. dokonywany na rzecz konsumentów). Podstawą opodatkowania będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł.
W ustawie zostały określone dwie stawki podatku wg skali progresywnej:

  • 0,8% podstawy opodatkowania - w części, w jakiej podstawa opodatkowania nie przekracza kwoty 170 mln zł miesięcznie,
  • 1,4% nadwyżki podstawy opodatkowania - ponad kwotę 170 mln zł miesięcznie.

Zgodnie z ustawą, podatnicy będą zobowiązani do składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu którego podatek dotyczy.
Dodatkowo, w podatku od sprzedaży detalicznej przewidziano wyłączenia - nie podlega przykładowo opodatkowaniu tym podatkiem sprzedaż detaliczna m.in. leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, refundowanych lub finansowanych w całości lub części ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów.

Jakkolwiek TSUE nie jest prawnie związany opiniami wydawanymi przez Rzecznika Generalnego, niemniej dotychczasowa praktyka pokazuje, że Trybunał zasadniczo przychyla się do tych opinii. Na podstawie informacji medialnych, wyrok TSUE ma zapaść do końca 2020 roku. Wejście w życie podatku od sprzedaży detalicznej zaplanowane jest na dzień 1 stycznia 2021 r. - do tego czasu pobór podatku jest zawieszony.
W konsekwencji, Spółki działające w branży detalicznej (tj. dokonujące sprzedaży na rzecz konsumentów) i osiągające odpowiedni poziom obrotów powinny zacząć się przygotowywać do wykonywania nowych obowiązków począwszy od 1 stycznia 2021 roku.  

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.