Nasze usługi

„Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go.” Thomas A. Edison

 

Konsolidacja sprawozdań

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych wg standardów krajowych oraz międzynarodowych;
Przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości na standardy międzynarodowe.

Rachunkowość zarządcza

Wdrażanie systemu rachunkowości zarządczej oraz planowanie ewidencji księgowej na potrzeby zarządcze;
Budowa oraz cykliczna realizacja raportów controllingowych (m.in. rentowność i analiza porównawcza kanałów dystrybucji, klientów, analiza realizacji budżetu jednostki oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych)

Skanowanie i digitalizacja

Skanowanie dokumentów finansowych, transakcyjnych czy kadrowych;
Budowa archiwum elektronicznego oraz repozytorium - metryki (indeksowanie) wskazane przez Klienta

Pozostałe usługi dla biznesu

Przeglądy organizacyjno-procesowe w zakresie optymalizacji procesów i wykrycia słabości kontroli wewnętrznej;
Opracowywanie rekomendacji dla Zarządu w obszarach kontroli wewnętrznej oraz organizacji procesów finansowych w firmie;
Due diligence w obszarze:
• finansowym
• podatkowym
• kadrowo-płacowym;

Outsourcing rachunkowości i sprawozdawczości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
Sporządzanie sprawozdań finansowych;
Ustalanie zobowiązań publiczno–prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych;
Obsługa organów kontrolnych oraz audytorów przeprowadzających przeglądy i badania sprawozdań finansowych

Outsourcing kadrowo-płacowy

Administracja dokumentacją kadrową pracowników;
Obsługa zatrudnienia i kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych;
Odpowiedzialność organów kontrolnych (PIP, ZUS, US);
Audyty zasad wynagradzania, wewnętrznych regulaminów oraz akt pracowniczych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa pracy.

BSS w liczbach

Business Support Solution SA powstała w 2008 roku, jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie rynku usługami outsourcingowymi.
Obecnie BSS SA świadczy usługi dla ponad 250 podmiotów z branży produkcyjnej, usługowej oraz handlowej, w tym sieci detalicznych.

12000

Ponad 12 000 naliczeń wynagrodzeń miesięcznie

10

Grup kapitałowych

1mln

Transakcji obsługiwanych miesięcznie

250

Ponad 250 obsługiwanych podmiotów

350

Ponad 350 Pracowników

BUSINESS SUPPORT SOLUTION SA
Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź
telefon: +48 42 200 70 00, fax: +48 42 200 74 32
email: bss@bssce.com, www.bssCE.com
NIP: 947-19-59-511, REGON: 100619794, KRS nr: 0000323434

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy: 1 500 000 zł w całości opłacony.

Formularz kontaktowy

Informujemy, że podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych - Business Support Solution SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90 A,91-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323434 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (dane kontaktowe: bss@bssCE.com, tel. +48422007000 wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem: IOD@bssCE.com.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – przesłanie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 30 dni od momentu wysłania przez Administratora odpowiedzi na zapytanie.

Pola obowiązkowe do wypełnienia

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
{* *}