Pozostałe usługi wsparcia dla biznesu

Przeglądy organizacyjno-procesowe w zakresie optymalizacji procesów i wykrycia słabości kontroli wewnętrznej.
Opracowywanie rekomendacji dla Zarządu w obszarach kontroli wewnętrznej oraz organizacji procesów finansowych w firmie.
Due diligence w obszarze:

• finansowym
• kadrowo-płacowym
Sprzedaż gotowych spółek tzw. shelf companies, które posiadają:

• minimalny wymagany prawem, opłacony kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł
• aktywny rachunek bankowy w PLN
• numer rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
• rejestrację podatkową (CIT i VAT)
• rejestrację w Urzędzie Statystycznym - numer identyfikacyjny REGON
• zarejestrowany adres siedziby spółki w Łodzi w naszym biurze
• aktualne księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe
• gotowość spółki do zatrudnienia pracowników wraz z obsługą kadrową i płacową

Inwestorom, którzy zdecydują się na zakup spółki typu SHELF oferujemy szeroki zakres usług wsparcia dla prowadzenia biznesu, w tym sekretariat korporacyjny.Rejestracja spółek, w tym:

• doradztwo w zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego, umowy najmu siedziby
• sporządzenie umowy spółki
• rejestracja spółki w KRS
• rejestracja spółki w Urzędzie Skarbowym (NIP, numer VAT EU)
• rejestracja do ZUS
• rejestracja w GUS (numer REGON)

Usługa SEKRETARIATU KORPORACYJNEGO obejmuje:

• adres rejestrowy spółki, tzw. wirtualne biuro
• wysyłkę i odbiór korespondencji listownej, faksowej i e-mailowej

oraz opcjonalnie:

• prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek
• organizację zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników
• sporządzanie projektów uchwał Zarządu oraz zgromadzenia wspólników
• aktualizowanie i zgłaszanie podstawowych zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
• wspieranie w sprawach dotyczących finansów, np. w otwieraniu i prowadzeniu rachunków bankowych, dostępów do bankowości elektronicznej
Wsparcie procesów zarządzania płynnością, w tym:

• Pozyskiwanie źródeł finansowania, negocjowanie warunków technicznych i finansowych oraz wdrażanie produktów
• Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami poprzez programy factoringowe
• Zarządzanie płynnością finansową w zakresie:
   - inwestowania nadwyżek finansowych
   - konsolidacji środków, struktur typu cash pool
• Zawieranie transakcji walutowych oraz zarządzanie ryzykiem walutowym
• Optymalizacja kosztów finansowania, przegląd aktualnych warunków umów finansowych

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
{* *}