BSS in numbers

Business Support Solution SA was established in 2008 as a response to the growing interest in outsourcing services market. Currently BSS SA provides services to over 230 clients from the manufacturing, services and commercial sectors, including retail chains.

12000

monthly payroll calculations

10

corporate groups

1million

transactions serviced monthly

230

over 230 clients

300

over 300 employees

BUSINESS SUPPORT SOLUTION SA
Pojezierska 90 A, 91-341 Łódź
Phone: +48 42 200 70 00, Fax: +48 42 200 74 32
email: bss@bssce.com, www.bssCE.com
NIP: 947-19-59-511, REGON: 100619794, KRS nr: 0000323434

Contact form

Informujemy, że podane w formularzu kontaktowym dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych - Business Support Solution SA z siedzibą w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 90 A,91-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323434 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego (dane kontaktowe: bss@bssCE.com, tel. +48422007000 wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Administrator powołał inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem: IOD@bssCE.com.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – przesłanie odpowiedzi na otrzymaną wiadomość. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania odpowiedzi. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłużej niż 30 dni od momentu wysłania przez Administratora odpowiedzi na zapytanie.

This fields are required

Leave phone
Leave your phone number, and we'll call you back!
Send your CV to us
This fields are required
Close This website uses cookies to provide services in line with Cookies policy. You can define terms and conditions of storing or accessing cookies in your browser.