Obowiązki osób odbywających kwarantannę

Od marca 2020 do odwołania obowiązuje stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 20.03.2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).

Rozporządzenie doprecyzowuje obowiązki osób odbywających kwarantannę spowodowaną powrotem z zagranicy oraz pracodawców, a mianowicie: 

  1. Osoby powracające z zagranicy są obowiązane odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy (§2 ust.2 pkt.2). 
  2. Obowiązek odbycia tej kwarantanny jest równoznaczny z kwarantanną na mocy decyzji organu inspekcji sanitarnej, przy czym w tym wypadku decyzji nie wydaje się (§3 ust.1) 2.
  3. Osoba odbywająca w/w kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon (§3 ust.2).
  4. W/w osoba w celu uzyskania wynagrodzenia za czas choroby, o którym mowa w art.92 KP, lub zasiłku chorobowego, jest obowiązana w terminie 3 dni roboczych od zakończenia obowiązkowej kwarantanny, złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty zasiłku pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (§3 ust.3).
  5. Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty zasiłku, nie później niż w terminie 7 dni przekazuje w/w oświadczenie do ZUS. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. (§3 ust.4). 5. 
  6. Dane, które powinny znaleźć się w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.4, określa §3 ust.5 rozporządzenia) 
  7. Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wstąpienie wymaga uzasadnienia (§3 ust.6).
  8. Procedurę, o której mowa w pkt.2 – 7 stosuje się do kwarantanny, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 (§13) 8. 

Uwaga: w przypadku osób, które są objęte kwarantanną na podstawę decyzji władz, decyzja ta stanowi zarówno dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy, jak też jest podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego.

Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.