Nowe zasady zakupu paliw opałowych

Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2020 r. upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów nabywających paliwa do celów grzewczych, wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 20 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1556). Do tego dnia, zarówno podmioty nabywające paliwa (m.in. olej opałowy) jak i podmioty sprzedające te paliwa zobowiązane są do dokonania w Urzędzie Skarbowym właściwym dla adresu siedziby prowadzonej działalności, zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (AKC-RU) - aby otrzymać status zużywającego podmiotu olejowego
(w przypadku Nabywców) lub status pośredniczącego podmiotu olejowego (w przypadku Sprzedawców). Brak dokonania zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej spowoduje, że nie będzie możliwy zakup oleju opałowego ponieważ Sprzedawca (podmiot pośredniczący) odmówi dostarczenia paliw opałowych do Nabywców (podmiotów zużywających). Obowiązek dokonania zgłoszenia uproszczonego dotyczy zarówno podmiotów prowadzących działalność jak i nieprowadzących takiej działalności oraz osób fizycznych.
W zgłoszeniu uproszczonym (AKC-RU) należy podać dane rejestrowe oraz odpowiednio

 • w przypadku Sprzedawcy (pośredniczący podmiot olejowy) – dane dotyczące adresów miejsc wykonywania działalności oraz posiadanej koncesji na obrót wyrobami akcyzowymi
 • w przypadku Nabywcy (podmiot zużywającego paliwa opałowe) - informację dotyczące posiadanych urządzeń grzewczych, miejsca, w tym adresy i dane geolokalizacyjne, gdzie znajdują się te urządzenia, przewidywaną ilość zużywanych wyrobów akcyzowych przez każde urządzenie grzewcze w roku kalendarzowym oraz wskazanie jego rodzaju, typu oraz mocy dla każdego urządzenia grzewczego.
Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Skarbowy sprawdzi poprawność zawartych w nim danych oraz wyda pisemne potwierdzenie jego przyjęcia (AKC-PR/U), co do zasady, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego. Po dokonaniu rejestracji przez Urząd, Nabywca który dokonał zgłoszenia otrzymuje numer swego urządzenia grzewczego.
Od tego momentu, Nabywca musi podać Sprzedawcy numer NIP (ewentualnie PESEL) wraz z numerem rejestracyjnym urządzenia grzewczego przed zakupem paliwa opałowego. Powyższe dane Sprzedawca będzie mógł zarejestrować w systemie SENT (rejestrze utworzonym do obsługi zgłoszeń na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi) wraz z podaniem miejsca dostawy.

Znowelizowane przepisy wprowadziły ponadto uproszczone zasady potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego do celów opałowych systemem elektronicznym. Począwszy od 31 sierpnia 2020 r. Sprzedawca oleju opałowego (lub działający w imieniu Sprzedawcy kierowca) będzie musiał uzupełnić zgłoszenie SENT poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola o następujące dane:
 • informację o ilości odebranego towaru przez podmiot zużywający;
 • informację, że działa jako zużywający podmiot olejowy
 • oświadczenie, że nabyty olej opałowy zostanie sprzedany lub zużyty do celów opałowych.

W praktyce, po zatankowaniu u Nabywcy zbiornika na olej opałowy, kierowca działający w imieniu Sprzedawcy dostarczającego to paliwo wprowadzi do systemu SENT dane dotyczące ilości sprzedanego oleju, zaś Nabywca poda mu jeden, dowolny z otrzymanych jednorazowych kodów transakcyjnych. Kody transakcyjne należy pobrać ze swojego konta na PUESC lub uzyskać w Urzędzie Skarbowym - są one niezbędne przy potwierdzaniu dostawy oleju opałowego. W takim przypadku wystarczy otrzymany z Urzędu Skarbowego wydruk kodów pokazać kierowcy, który za pomocą aparatu fotograficznego znajdującego się w urządzeniu mobilnym sczyta kod QR albo przepisze z tego wydruku do smartfona kod transakcyjny składający się z 7 znaków. Po sczytaniu kodu transakcyjnego albo jego wprowadzeniu do aplikacji transakcja jest zamykana w systemie SENT. Na tym cała operacja zamówienia i dostawy ze strony Nabywcy się kończy. W tej części operacji zamówienia i dostawy oleju opałowego ich odbiorca, szczególnie odbiorca wykluczony cyfrowo, może upoważnić dostawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z jej przeprowadzeniem. Wówczas pozostaje jedynie zapłacić za dostarczony olej opałowy.

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady rejestracji w podatku akcyzowym przez Sprzedawców oraz Nabywców oleju opałowego w związku z zakończeniem okresu przejściowego:
 • zarówno Sprzedawca (pośredniczący podmiot olejowy) oraz Nabywca (podmiot zużywający paliwa opałowe) składają do Urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby prowadzonej działalności, w terminie do 31 sierpnia 2020 r., uproszczone zgłoszenie rejestracyjne w podatku akcyzowym (AKC-RU):
 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo Celnych); albo
 • w formie papierowej - poprzez złożenie osobiście lub przesłanie pocztą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego (AKC-RU).
 • w zgłoszeniu rejestracyjnym uproszczonym (AKC-RU) należy podać dane rejestrowe Spółki oraz (w zależności od posiadanego statusu): w przypadku Sprzedawcy – dane dotyczące posiadanej koncesji na obrót wyrobami akcyzowymi; w przypadku Nabywcy – informacje dotyczące posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsc wykorzystywania tych urządzeń wraz ze wskazaniem rodzaju, typu oraz mocy.
 • po otrzymaniu zgłoszenia Urząd skarbowy wyda w ciągu 7 dni potwierdzenie jego przyjęcia (AKC-PR/U). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uproszczonego (zarówno po stronie Sprzedawcy jak i Nabywcy) nie podlega opłacie skarbowej.
 • po otrzymaniu przyjęcia zgłoszenia, Spółka nabywająca paliwa opałowe generuje na platformie PUESC kody transakcyjne niezbędne do autoryzowania transakcji zakupu olejów opałowych i przekazuje je do punktów prowadzonej działalności w których znajdują się urządzenia grzewcze (w przypadku urządzeń grzewczych stacjonarnych) lub dla każdego urządzenia grzewczego (w przypadku urządzeń grzewczych niestacjonarnych).
 • z kolei Spółka dostarczająca paliwo wprowadza do systemu SENT dane dotyczące ilości sprzedanego oleju oraz autoryzuje transakcje jednym z kodów transakcyjnych otrzymanych od Nabywcy (kod transakcyjny zastępuje oświadczenie o zakupie oleju opałowego).
Przypominamy, że brak dokonania zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia rejestracji uproszczonej (AKC-PR/U) w terminie do 31 sierpnia 2020 r. spowoduje, że nie będzie możliwy zakup oleju opałowego ponieważ Sprzedawca odmówi dostarczenia paliw opałowych do Nabywcy.
Zostaw numer
Zostaw nam swój numer,
A my do Ciebie oddzwonimy!
Wyślij do nas swoje CV
Pola obowiązkowe do wypełnienia
Zamknij Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.