0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Podatek od przychodów z budynków - zmiany w 2019 roku

zobacz
zrezygnuj

Ceny transferowe - kolejna rewolucja

zobacz
zrezygnuj

Podatek u źródła

zobacz
zrezygnuj

Planowane zmiany przepisów podatkowych na 2019 rok - leasing, najem, użytkowanie samochodów osobowych

zobacz
zrezygnuj

Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r.

zobacz
zrezygnuj

Nowy standard rachunkowości MSSF 16 - Leasing

zobacz
zrezygnuj

Przewodnicy w dżungli zmieniających się przepisów

zobacz
zrezygnuj

Kiedy zaczyna się proces obsługi klienta w usługach profesjonalnych?

zobacz
zrezygnuj

Jak rozliczyć likwidację środka trwałego

zobacz
zrezygnuj

Prezes BSS SA Joanna Rzeźniczak - "Outsourcing, czyli wsparcie".

zobacz
zrezygnuj

Otwarty i analityczny umysł przepisem na sukces w księgowości

zobacz
zrezygnuj

Likwidacja spółki. Co z dokumentacją księgową i kadrową

zobacz
zrezygnuj

Jak dbać o płynność finansową, aby uniknąć kłopotów?

zobacz
zrezygnuj

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców z Ukrainy – ogólne zasady

zobacz
zrezygnuj

Projekt zmian w VAT - system podzielonej płatności - split payment

zobacz
zrezygnuj

Odmowa prawa do odliczenia, gdy kontrahent jest nieaktywnym podatnikiem - opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia  31 maja 2017 r. w sprawie C-101/16

zobacz
zrezygnuj

Coraz szersza rola CFO - Joanna Skrobiranda

zobacz
zrezygnuj

Zmiany w przepisach w 2017 dla pracowników, zleceniobiorców i pracodawców.

zobacz
zrezygnuj

Wybrane ulgi i odliczenia za rok 2016 w rozliczeniach rocznych

zobacz
zrezygnuj

Wybrane zmiany w podatkach w 2017 roku

zobacz
zrezygnuj

Zmiany od 1 stycznia 2017 w prawie pracy

zobacz
zrezygnuj

Marta Waliszewska - Ile urlopu po miesiącu pracy?

zobacz
zrezygnuj

ZMIANY W WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA

zobacz
zrezygnuj

Podatki w Polsce - ważne informacje dla inwestorów

zobacz
zrezygnuj

Kwadrologia artykułów Prezesa BSS SA

zobacz
zrezygnuj

Od 1 stycznia 2017 r. mali przedsiębiorcy zapłacą mniej.

zobacz
zrezygnuj

Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika?

zobacz
zrezygnuj

Sylwia Kozula "Komunikacja wewnętrzna – niedoceniana składowa efektywności"

zobacz
zrezygnuj

Iwona Maciejczyk, "Planowanie kapitału obrotowego" - Magazyn MANAGER

zobacz
zrezygnuj

Koniec "syndromu pierwszej dniówki" - zmiany w Kodeksie Pracy

zobacz
zrezygnuj

Czy oddelegowanie i delegacja (podróż służbowa) pracownika to to samo?

zobacz
zrezygnuj

Krzysztof Wiśniewski "Are There Differences Between How Tax Regulations in Poland and IAS Treat Intangible Assets?". Emerging Europe

zobacz
zrezygnuj

Marek Binio, "Za wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości odpowiada kierownik" - Rzeczpospolita

zobacz
zrezygnuj

Aleksandra Jaraczewska "Zatwierdzanie sprawozdania finansowego". Gazeta Finansowa

zobacz
zrezygnuj

Iwona Maciejczyk "Dowiedz się, na czym zarabiasz". Rzeczpospolita.

zobacz
zrezygnuj

Krzysztof Szydłowski "Umowę spółki można zmienić przez internet". Rzeczpospolita.

zobacz
zrezygnuj

TRIATHLON Z EKSPERTEM BSS

zobacz
zrezygnuj

Beata Karczewska "E-deklaracje: kiedy wystarczą dane autoryzujące zamiast podpisu elektronicznego". Rzeczpospolita.

zobacz
zrezygnuj

Wywiad z Markiem Binio - Z-cą Dyr. ds. Rachunkowości Spółek Hurtowych i Pozostałych o wyzwaniach finansowo-księgowych w obsłudze branży hurtowej dla Outsourcing&More

zobacz
zrezygnuj

Wywiad z kobietami sukcesu Business Support Solution w magazynie Businesswoman&Life

zobacz
zrezygnuj

ZMIANY W UMOWACH TERMINOWYCH W 2016 ROKU - na OutsourcingPortal.pl

zobacz
zrezygnuj

Artykuł specjalisty ds. polityki podatkowej - Magdaleny Szczepańskiej na łamach Rzeczpospolitej 28.09.2015

zobacz
zrezygnuj

Artykuł Sławomira Wachowicza "Jak poprawić płynność finansową". Rzeczpospolita 23.09.2015

zobacz
zrezygnuj

Artykuł Prezesa Zarządu Tomasza Maciejaka w Gazecie Finansowej

zobacz
zrezygnuj

Publikacja Wiceprezes Zarządu Joanny Rzeźniczak na łamach OutsourcingPortal

zobacz
zrezygnuj

Publikacja Iwony Maciejczyk - Z-cy Dyrektora ds. Controllingu na łamach Gazety Finansowej

zobacz
zrezygnuj

Artykuł Anny Zagozdy - Biegłego Rewidenta i Finance Managera w studenckim magazynie FORWARD

zobacz
zrezygnuj

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest outsourcing?

Najlepiej istotę outsourcingu przedstawiają słowa Henry’ego Forda z 1923 roku:

 „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Outsourcing polega zatem na przekazaniu zadań, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danym obszarze.

W Business Support Solution zajmujemy się outsourcingiem usług w pełnym zakresie, polegającym na kompleksowej obsłudze w ramach podpisanej umowy ale i w wybranych obszarach. Taka możliwość wyboru pozwala nam „uszyć” zakres świadczonych usług na miarę aktualnych potrzeb klienta.

Czy każda firma może skorzystać z outsourcingu?

Tak. Wielkość firmy nie ma znaczenia. Wystarczy, że pozwolisz nam dobrze zbadać procesy Twojej firmy, a my zaprojektujemy Ci usługę dostosowaną do specyfiki i skali działalności Twojego biznesu.

Jak oszacować korzyści z outsourcingu?

Wśród najważniejszych korzyści z tytułu outsourcingu należy wymienić:

1.OSZCZĘDNOŚCI

•             Finansowe – redukcja kosztów nawet o 30%, a wśród nich między innymi:

 • redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (koszty wynagrodzeń, absencji, urlopów, podatków, szkoleń, rekrutacji itp.)
 • redukcja kosztów utrzymania stanowiska pracy (komputery, telefony służbowe, wyposażenie biurowe, w tym również amortyzacja sprzętu)
 • oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu i aktualizowania oprogramowania komputerowego, nowych technologii
 • ograniczenie poziomu inwestycji, ponieważ płaci się za usługę, a nie inwestuje
  np. w infrastrukturę pionu księgowo-podatkowego
 • odciążenie firmy z konieczności rozwijania know-how w dziedzinie niebędącej jej kluczową kompetencją
 • oszczędności związane z utrzymaniem powierzchni biurowej, bądź uwolnienie powierzchni biurowej do innego wykorzystania, np. na powiększenie działu sprzedaży

•             Czasowe – związane między innymi  z obsługą kontroli skarbowych, audytów oraz z czasochłonnym jak i kosztownym procesem rekrutacji specjalistów

•             Zasobów - uwolnienie zasobów i potencjału firmy pozwala skupić się na zadaniach strategicznych i tzw. „core businessie” firmy

2.JAKOŚĆ

•             Dostęp do wiedzy eksperckiej, narzędzi operacyjnych, nowości technologicznych, a także wsparcia wysoko wykwalifikowanych specjalistów

•             Optymalizacja procesów

3.BEZPIECZEŃSTWO

•             Ograniczenie ryzyka związanego z koniecznością interpretacji przepisów, przejęcie ryzyka związanego z możliwością popełnienia błędów (obowiązkowe i dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

•             Zapewnienie kontynuacji działalności firmy poprzez zagwarantowanie zasobów ludzkich – ciągłość usługi

•             Zwiększenie bezpieczeństwa i poufność danych, uniezależnienie firmy od osób, które posiadają bezpośredni dostęp do informacji tajnych, zabezpieczenie danych

Czy outsourcing wiąże się z utratą kontroli nad procesami?

Outsourcing, to sposób na efektywniejszą kontrolę Twojego biznesu… przez Ciebie samego. Jak to zrobić:

 • dokonaj właściwego zdefiniowania procesów zleconych na zewnątrz, by móc kontrolować ich efektywność i jakość, zrób to najlepiej po etapie wdrożenia usług
 • monitoruj stan faktyczny i realizację celów wcześniej ustalonych
 • zawsze szczegółowo zapisuj w kontrakcie zakresy odpowiedzialności
 • ustal Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI), pozwalające kontrolować nie tylko przebieg, ale także jakość procesów

Jak zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych podczas projektu outsourcingowego?

 • W fazie doboru Dostawcy usług - kieruj się jakością systemów zabezpieczeń danych klienta (czytaj referencje)
 • Ustal politykę bezpieczeństwa (dane wrażliwe, dane zwyczajne i zapisz je w umowie)
 • Skontroluj systemy zabezpieczeń o ochronie danych we własnej firmie
 • Stwórzcie szczelny kanał komunikacji

Co to są KPI i jak je wyznaczać?

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. Key Performance Indicators), to finansowe i niefinansowe wskaźniki, które pozwalają Ci kontrolować nie tylko przebieg, ale także jakość realizacji celów przez outsourcer’a. Są kluczowym elementem umowy outsourcingowej.

Podstawowe zasady KPI, o których musisz pamiętać przy ich wyznaczaniu:

 • są mierzalne
 • są zrozumiałe dla obu stron
 • mają prostą formę przekazu
 • są zgodne z systemem oceny jakości świadczonych usług outsourcingowych
 • powinny być regularnie raportowane przez outsourcer’a

Co to jest SLA?

To umowa o świadczenie usług (ang. SLA, czyli Service Level Agreement) określająca zakres świadczonych usług, obowiązki stron, odpowiedzialność i zasady wynagradzania. Im precyzyjniej jest spisana, tym większe jest poczucie bezpieczeństwa klienta i jego przekonanie o pełnej kontroli. A dobrze sformułowania umowa to taka, która rozwiewa pierwotne obawy klienta i odpowiada wszystkim jego potrzebom.

Jakie są najważniejsze elementy umowy outsourcingowej?

 • Termin rozpoczęcia i zakończenia umowy
 • Zakres świadczonych usług
 • Harmonogram wdrożenia usług
 • KPI
 • Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług
 • Zakres odpowiedzialności
 • Podział obowiązków stron
 • Kary umowne
 • Okres wypowiedzenia
 • Zapisy o zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i poufności danych przekazanych w outsourcing

Podatek od przychodów z budynków - zmiany w 2019 roku

Na podstawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązującej  od dnia 19 lipca 2018 r.  (ustawa CIT) zmieniają  się przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynków, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

Z początkiem roku 2019 podatek od przychodów z budynków będzie dotyczył budynków w postaci środków  trwałych  stanowiących własność lub współwłasność oraz obiektów w leasingu finansowym w zakresie ustawy CIT, oddanych w najem, dzierżawę lub inną umowę o podobnym charakterze. Zatem budynki wykorzystywane w 100 % na potrzeby własne podatnika nie będą podlegały podatkowi. Nie będą nim objęte także budynki oddane do używania na podstawie wyżej wymienionych umów w niewielkim zakresie, czyli wówczas, gdy udział oddanej do używania powierzchni użytkowej budynku nie przekroczy 5% jego ogólnej powierzchni użytkowej.

W przypadku podatników PIT podatek nie będzie dotyczył umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny).

Dotychczas tylko budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w Klasyfikacji Środków Trwałych jako: centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały handlowo-usługowy czy budynek  biurowy, były objęte tym obowiązkiem podatkowym, jeśli ich wartość początkowa przekraczała 10 mln zł.

Podstawa opodatkowania podatkiem

Według nowych przepisów podstawą opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków jest ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca wartość początkowa budynku podlegającego opodatkowaniu, wynikająca z ewidencji, natomiast w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji - wartość początkowa ustalona na dzień wprowadzenia go do ewidencji.

Podstawę opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków będzie stanowiła suma wartości początkowych (przychodów) z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę wolną tj. 10 mln zł. Kwota wolna 10 mln zł będzie dotyczyła podatnika (wszystkich budynków łącznie), a nie poszczególnych budynków, jak to ma miejsce  w obecnym stanie prawnym. Tak ustalona podstawa opodatkowania podlega opodatkowaniu według 0,035% stawki podatku miesięcznie.

Co w przypadku podmiotów powiązanych?

W przypadku, gdy podmiot posiada udział w kapitale innego podmiotu, nie mniejszy niż 25%, kwotę wolną od opodatkowania oblicza się w takiej proporcji, w jakiej suma wartości początkowej (przychód) z budynków pozostaje do ogólnej kwoty takich przychodów podatnika oraz podmiotów z nim powiązanych (art. 24 b ust. 10 ustawy o CIT).

Do przepisów wprowadzono także klauzulę obejścia prawa, zgodnie z którą przepisy o podatku od przychodu z budynków stosuje się również, w przypadku gdy podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych przeniesie w całości lub w części własność albo współwłasność budynku albo odda do używania budynek na podstawie umowy leasingu, w celu uniknięcia podatku od przychodów z budynków. W takim przypadku budynki będą co do zasady cały czas traktowane tak, jakby do przeniesienia ich własności nie doszło.

Płatności zaliczek na podatek

Kwoty należnego podatku od przychodów z budynków podatnicy będą musieli obliczać co miesiąc i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jednak kwotę zapłaconego za dany miesiąc podatku od przychodów z budynków podatnicy będą mieli prawo odliczyć od należnej za dany miesiąc zaliczki na podatek (CIT i PIT). Nie będzie zatem obowiązku wpłaty podatku od przychodów z budynków, jeżeli za dany miesiąc jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc.

Nowością jest, że podatnik ma prawo złożyć wniosek do organu podatkowego o zwrot zapłaconej kwoty podatku od przychodów z budynków, nieodliczonej w zeznaniu podatkowym. Jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości wysokości zobowiązania podatkowego lub straty podatkowej, obliczonych w złożonym zeznaniu podatkowym oraz podatku od przychodów z budynków, w szczególności jeżeli koszty finansowania dłużnego poniesione w związku z nabyciem lub wytworzeniem budynku, jak również inne przychody i koszty ustalone zostały na warunkach rynkowych, wówczas może przychylić się do wniosku podatnika.

Ceny transferowe - kolejna rewolucja

Nowelizacja przepisów o cenach transferowych przewiduje uchylenie dotychczasowych artykułów 9a oraz 11 ustawy o CIT i wprowadzenie nowego rozdziału 1a regulującego wymogi dotyczące cen transferowych. Projekt redefiniuje podmioty powiązane poprzez wprowadzenie nowego kryterium na potrzeby identyfikacji powiązań tj. „wywierania znaczącego wpływu”, przez co rozumie się:

 • posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale/praw głosu itp.,
 • faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
 • pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Projekt przewiduje podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych:

 • 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych,
 • 2 mln PLN dla transakcji usługowych i pozostałych.

Nie będą już one uzależnione od poziomu przychodów osiąganych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym.

Wartość transakcji będzie określana:

 • w pierwszej kolejności na podstawie wystawionych lub otrzymanych faktur,
 • następnie umów – gdy faktura nie została wystawiona,
 • otrzymanych lub przekazanych płatności – w pozostałych przypadkach.

Zgodnie z projektem zmian w celu ustalenia progu dokumentacyjnego przyjmuje się wartości pomniejszone o podatek VAT (przed nowelizacją są to wartości brutto).

W projekcie dokonano także zdefiniowania transakcji kontrolowanej, która oznacza „identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (…), których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań”.

Projekt przewiduje także ustawowe wydłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (ang. Local File) z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

W oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji podatkowej podatnik będzie potwierdzał, że:

 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych,
 • ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie lub złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą wiąże się z poniesieniem przez kierowników jednostek odpowiedzialności karnej skarbowej w formie grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Według projektu zmian podatnik będzie mógł, pod określonymi warunkami, dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu określonych warunków.

Organy będą mogły uznać, że określona transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization) uwzględniając:

 • warunki, które ustaliły między sobą podmioty powiązane dokonujące danej transakcji,
 • fakt, że warunki ustalone pomiędzy podmiotami powiązanymi nie pozwalają na określenie ceny transferowej na takim poziomie, na jaki zgodziłyby się podmioty niepowiązane.

Jednak podstawą uznania przez organ, że transakcja nie zostałaby zawarta, nie może być wyłącznie:

 • trudność w weryfikacji ceny transferowej przez organ podatkowy,
 • brak danych porównawczych.

Nowelizacja przepisów o cenach transferowych wprowadza także uproszczone zasady rozliczeń dla dwóch rodzajów transakcji, tj. usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek, a także przewiduje zmianę wybranych elementów lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, aby były zbieżne z wymogami wynikającymi z wytycznych OECD. W projekcie dokonano również zmian regulacji w zakresie metod weryfikacji cen transferowych, m.in. stwierdzając, że do ustalenia ceny transferowej powinno się stosować metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach.

Ustawodawca wprowadza również katalog zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej, w tym dla transakcji krajowych przy spełnieniu poniższych kryteriów (art. 11n ustawy o CIT):

1) zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 (zwolnienia podmiotowe w CIT),

b) nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a (zwolnienia w specjalnej strefie ekonomicznej, pomoc publiczna w zakresie wsparcia nowych inwestycji),

c) nie poniósł straty podatkowej.

Istotne zmiany dotyczą też dokumentacji grupowej (ang. Master File) – do jej przedłożenia zobowiązane będą podmioty:

 • dla których sporządza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe (konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną) oraz
 • których skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 mln PLN lub jej równowartość.

Podatek u źródła

Podatek u źródła

Znowelizowana ustawa wprowadza nowe regulacje podatku u źródła dla podatników, których płatności za granicę przekraczają kwotę 2 mln PLN rocznie. Nowe przepisy zmierzają do eliminacji możliwości zastosowania zwolnień z ustaw o PIT i CIT lub zastosowania przez te podmioty obniżonej stawki podatkowej określonej przez właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowy mechanizm umożliwia podatnikom niepobranie podatku u źródła od płatności przekraczających 2 mln PLN rocznie w przypadku:

 • złożenia przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (PIT/CIT),
 • stosowania preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia (CIT – zwolnienia stanowiące implementację przepisów dyrektyw unijnych).

oświadczeniu płatnik potwierdza, że:

 • posiada dokumenty wymagane dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz
 • nie ma on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Opinia od organu podatkowego o zwolnieniu płatnika z poboru podatku u źródła:

 • jest możliwa do uzyskania, jeżeli wnioskodawca wykaże spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących zwolnień,
 • jest wydawana na wniosek podatnika bądź płatnika,
 • podlega opłacie w wysokości 2 tys. PLN,
 • jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku,
 • jest ważna jest 36 miesięcy od dnia jej wydania.

W przypadku należności z tytułu tzw. usług niematerialnych miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli:

 • kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 tys. PLN w roku kalendarzowym,
 • informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Planowane zmiany przepisów podatkowych na 2019 rok - leasing, najem, użytkowanie samochodów osobowych

Pod koniec sierpnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), który potwierdził zapowiedziany w czerwcu bieżącego roku zamiar podniesienia obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych.

Treść projektu wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronach Sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2854

Zakres zmian zawartych w projektach przedstawiamy na przykładach oraz poniższym opisie

 

Dla samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) do kosztów uzyskania przychodu (KUP) zaliczymy 75% wydatków eksploatacyjnych np. wydatki na paliwo, serwis czy naprawy,

 Reasumując, planowane zmiany mają istotny wpływ na poziom kosztów podatkowych związanych z użytkowaniem drogich samochodów osobowych.Limit progowy stanowi kwota 134.529 zł + nieodliczona połowa VAT od tej kwoty, co daje łącznie 150 tys. zł kosztów podatkowych.

Ustawa musi być uchwalona i ogłoszona najpóźniej do końca listopada 2018 roku, żeby nowe regulacje mogły zacząć obowiązywać z początkiem 2019 roku.

Przepisy przejściowe dla planowanej zmiany leasingu.

Warto podkreślić, iż z treści projektu ustawy wynika, że wystarczającym warunkiem skorzystania na dotychczasowych zasadach z przepisów jest samo zawarcie umowy w 2018 roku, co oznaczałoby, że termin odbioru pojazdu nie ma istotnego znaczenia. Taką interpretację potwierdziło zresztą Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania „Dziennika Gazety Prawnej”:

"Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu."

Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych i obejścia prawa podatkowego.

Przywileje korzystania z aktualnych przepisów, w szczególności w zakresie uwzględniania kosztów leasingu, w firmowych kosztach uzyskania przychodu (KUP) – każda firma ma szansę utrzymać do końca trwania zawartej jeszcze w 2018 r. umowy leasingu. Leasing pojazdu jeszcze w 2018 r. pozwoli uniknąć nowych przepisów nawet przez 5 lat. Jednakże aneksowanie w roku 2019 i późniejszym umów leasingu zawartych w roku 2018 spowoduje zastosowanie nowych regulacji prawnych w tym zakresie do całej umowy.

 

Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.), zwana dalej ustawą zmieniającą, wprowadziła od 1 października 2018r. zmiany w  zakresie sporządzania i podpisywania sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności, a także sprawozdań skonsolidowanych, dla których dzień bilansowy przypada w okresie po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1.10.2018 r. Nowe przepisy w tym zakresie dotyczą jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz  podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe i obowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Znowelizowany art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości wprowadza generalny obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej. Oznacza to, że sprawozdania te nie będą mogły mieć już, jako oryginalnej formy, formy papierowej. W każdym przypadku będzie wymagana ich elektroniczna forma w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (MF). Sprawozdania  muszą być również opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (Zarząd w pełnym składzie).

Sporządzenie sprawozdania finansowej w postaci elektronicznej oznacza, że ma być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego, np. w postaci pliku tekstowego, pliku graficznego lub mieszanego.

Elektronizacja sprawozdań finansowych jest ściśle powiązana z elektronicznym składaniem tych sprawozdań oraz innych wymaganych dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz administracji skarbowej. Również sprawozdanie z badania, w przypadku jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie miało postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta.

Elektronizacja dotyczy również sprawozdań z działalności. Jak wynika z nowego ust. 7 w art. 49 ustawy o rachunkowości, sprawozdania z działalności jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządzane będą również w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W takiej samej formie sporządzane będzie sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.

Na chwilę obecną opublikowane zostały w  Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów struktury logiczne oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych według Polskich Standardów Rachunkowości natomiast brak jest takich formatów dla Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF). W przypadku nie opublikowania tych struktur, jednostki zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych według MSR/MSSF w postaci elektronicznej według przez siebie wybranych przez siebie formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej.

Nowy standard rachunkowości MSSF 16 - Leasing

W 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakończyła prace nad nowym standardem (MSSF 16) dotyczącym leasingu, który został zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej w październiku 2017 roku. Zgodnie z przepisami MSSF 16 powinien być stosowany przez podmioty najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego, rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2019 lub później. To oznacza, że dla Spółek, których rok obrotowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia i Spółki te nie rozpoczęły stosowania MSSF 16 wcześniej, dniem pierwszego zastosowania ww. standardu będzie 1 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z regulacjami MSSF 16,  leasingobiorca w stosunku do wszystkich umów leasingu oraz najmu długoterminowego, będzie ujmował aktywa i zobowiązania z tytułu leasingu w bilansie.

Zniknie podział na leasing operacyjny i finansowy - od strony leasingobiorcy wszystkie umowy leasingu będą traktowane jak leasing finansowy.

Wyjątkiem od tej zasady będzie leasing zawierany na okres krótszy niż 12 m-cy. Przewidziano także zwolnienie dla umów leasingowanych dotyczących niskocennych składników aktywów. Umowy takie będą mogły być klasyfikowane tak jak do tej pory.

Celem wprowadzenia ww. standardu jest ujednolicenie zasad rozpoznawania leasingów przez jednostki tak, aby kryteria ujmowania i prezentacji leasingów były bardziej obiektywne niż te zależne od oczekiwań władz jednostek.

Konsekwencje zastosowania MSSF 16 dla sprawozdań i wskaźników finansowych:

Bilans

 • wzrost wartości aktywów trwałych i sumy bilansowej
 • wzrost zadłużenia
 • spadek kapitałów własnych

 

Rachunek zysków i strat

 • wzrost EBITDA
 • wzrost zysku z działalności operacyjnej (przy założeniu, że koszty amortyzacji będą niższe niż opłaty leasingowe)
 • wzrost kosztów finansowych

 

Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash Flow)

 • wzrost przepływów z działalności operacyjnej
 • spadek przepływów z działalności finansowej

 

Wskaźniki bankowe

 • pogorszenie wskaźników kowenantów bankowych

 

MSSF 16 wymaga zastosowania retrospektywnego:

 • retrospektywnie dla każdego poprzedniego okresu sprawozdawczego przedstawionego w sprawozdaniu zgodnie z MSSF 8 -  przekształcenie danych porównywalnych

albo

 • retrospektywnie z łącznym efektem pierwszego zastosowania ujętym na dzień pierwszego zastosowania – bez przekształcenia danych porównywalnych a łączny efekt przekwalifikowania leasingu wykazywane w kapitale własnym.

Przewodnicy w dżungli zmieniających się przepisów

Miło nam poinformować, iż w artykule Rzeczpospolitej na temat wyzwań, jakie czekają firmy zajmujące się rozwiązaniami outsourcingowymi, wypowiedziała się Prezes BSS SA, Joanna Rzeźniczak. 

W artykule usługi outsourcingowe uznano za jedną z gałęzi rozwijającej się gospodarki. Sektro finansowo-księgowy kreuje nowe rozwiązania technologiczne w świadczeniu usług, a co za tym idzie, firmy outsourcingowe muszą stale monitorować rynek i doskonalić swoje kompetencje, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klintów: "Jako outsourcer musimy poznać cele biznesowe klienta, uzgodnić wspólne zrozumienie jego potrzeb, by zaprojektować odpowiednie rozwiązania" - mówi Jonna Rzeźniczak, Prezes BSS SA. 

Zachęcamy do zapozniania się z artykułem.

 

 

Kiedy zaczyna się proces obsługi klienta w usługach profesjonalnych?

Aby podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie, w pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę, czym tak naprawdę jest proces obsługi klienta oraz jak zmienił się i dzisiaj przebiega cykl podejmowania decyzji o wyborze usługodawcy.

Proces obsługi klienta uwzględnia wszystkie formy i miejsca kontaktu między nabywcą a dostawcą (czy też jego marką). Można powiedzieć, że jest to sposób komunikowania się z Klientem zorientowany na osiągnięcie porozumienia, zarównano na poziomie racjonalnym (fakty, informacje, działania), jak i emocjonalnym (niewerbalne, emocjonalne aspekty relacji). Zakłada także inwestowanie czasu i działań w to, aby Klient czuł satysfakcję i korzyści wynikające z rozpoczęcia i trwania relacji z Firmą.

Nie możesz utrzymać klienta, którego nigdy nie pozyskałeś!

Proces obsługi klienta można podzielić na:

 • elementy przed-transakcyjne, związane z przygotowaniem danego przedsiębiorstwa do procesu świadczenia usługi i faktycznej obsługi klienta (przygotowanie standardów świadczenia usługi, ustanowienie struktury organizacyjnej oraz procedur i instrukcji kontaktów z klientami);
 • elementy transakcyjne, które decydują o sprawnym i zgodnym z oczekiwaniami klienta przeprowadzeniu transakcji - od momentu złożenia zamówienia do momentu otrzymania usługi. Sfera ta ma ogromny wpływ na ostateczny poziom satysfakcji klienta (kluczowe tutaj są: czas upływający od momentu złożenia zamówienia do momentu świadczenia usługi, dostępność, elastyczność i kompleksowość rozwiązań);
 • elementy po-transakcyjne, które zapewniają klientom prawidłową realizację usług oraz ochronę ich interesów. Z kolei dostawcom dają możliwość oceny, czy sprzedana usługa efektywnie realizuje założenia i cele obu stron. Najważniejsze są: ciągłość usługi, jakość, szybkość reagowania na zwiększające się oczekiwania klienta, zaangażowanie dostawcy. Lojalność klienta opiera się na trzech filarach: zakupie, zadowoleniu i zaangażowaniu. Pamiętajmy, że dobra obsługa klienta na tym etapie, a za tym odpowiednie rozwiązywanie problemów i reagowanie na oczekiwania często są najważniejszym powodem, dla którego klient nie szuka nowego dostawcy i co ważniejsze chętnie poleca danego dostawcę.

Mylnie może być postrzegany fakt, że proces jest realizowany tylko przez jedną osobę, czy też odpowiednią komórkę. Tak naprawdę elementy procesu obsługi klienta realizowane są przez różne działy w przedsiębiorstwie usługodawcy. Na każdym poziomie obsługi oprócz komórek odpowiedzialnych za pozyskiwanie i obsługę klienta, zaangażowane są także działy operacyjne, które docelowo zajmują się świadczeniem usługi, ale także m.in. działy administracyjne, IT - sprawdzające kompatybilność rozwiązań systemowych oraz  decydenci, jeśli podczas procesu obsługi wymagana jest akceptacja kluczowych warunków współpracy.

Na przestrzeni ostatnich lat pod kątem łatwego dostępu do różnych źródeł informacji oraz w wyniku ciągłego rozwoju technologicznego znacznie zmieniły się zachowania potencjalnych klientów w podejmowaniu decyzji o wyborze dostawcy usługi. Wbrew powszechnemu przeświadczeniu cykl zakupowy zaczyna się dużo wcześniej niż kontakt z siłami sprzedażowymi usługodawcy. Jest to poważna zmiana w cyklu po stronie klienta.

Z tego powodu na sukces mogą liczyć te firmy, które opierają proces obsługi klienta na budowaniu długofalowej relacji jeszcze przed odbyciem pierwszego spotkania, na łączeniu własnej usługi czy marki z odpowiednim przekazem i emocjami. W praktyce usług profesjonalnych takich jak np. outsourcing finansowo-księgowy, proces obsługi klienta jest projektowany dokładnie wg jego oczekiwań, w porozumieniu z klientem, bo taka usługa opiera się przede wszystkim na byciu partnerem biznesowym klienta. Świadczone usługi mają na celu wspieranie klienta w rozwoju jego biznesu – co stanowi wartość dla obu stron kontraktu.

Wartość dla klienta zawiera się w coraz mniejszym, stopniu w samym produkcie czy usłudze w wersji podstawowej, a w dużo większym, w działaniach firmy mającym na celu zbudowanie dla klienta wartości dodanej, którą może być rola ekspertów i wiedza jaką dostawca dzieli się z odbiorcą dużo wcześniej niż zostanie on klientem firmy, a następnie proces obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, który także musi przynosić oczekiwaną wartość klientowi.

Podsumowując, proces obsługi klienta w sektorze usług profesjonalnych bez wątpienia podlega ewolucji, a najważniejszą zmianą jest fakt, iż zaczyna się daleko wcześniej niż uświadomiona potrzeba zakiełkuje w percepcji klienta. Nowoczesne technologie, dostęp do wiedzy, informacji o zasięgu globalnym, swobodny przepływ towarów i usług na skalę światową sprawia, że wymagania klienta rosną, a indywidualizacja jest oczekiwanym standardem.

Najważniejszy dla firm usługowych jest fakt, aby miały świadomość, właśnie w którym miejscu zaczyna się dla nich  proces obsługi klienta i jak powinien on wyglądać. Istotne, aby podążały za wyzwaniami stawianymi przez klientów. Nie jest to łatwe i wymaga ciągłego wsłuchiwania się w głos klientów jednakże Tylko firmy świadome tej drogi mogą liczyć na pozostanie prawdziwym partnerem dla swoich klientów i realizację strategii sukcesu dla obu stron kontraktu.


Maciej Wochna, Młodszy Manager ds. Rozwoju w BSS SA.

 

 

Jak rozliczyć likwidację środka trwałego

Spółki często borykają się z problemem rozliczenia środka trwałego likwidowanego w celu utworzenia nowego środka. Przykładem takiej sytuacji jest np. likwidacja starego budynku, wymagającego generalnego remontu, którego koszty znacznie przewyższą wartość postawienia w jego miejsce nowego budynku lub postawienia nowego, większego magazynu w miejsce starego i małego. Do kosztu wytworzenia środka trwałego spółka powinna zaliczyć koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem środka trwałego oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z jego wytworzeniem. Koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje ogół kosztów poniesionych przez spółkę za okres jego przygotowywania, budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, a zatem również koszty likwidacji starego środka, na którego miejscu powstanie ten nowy. Opierając się na powyższym, koszty takie jak np. koszty rozbiórki, demontażu czy wywozu gruzu ze starego budynku możemy uznać za koszty przygotowania do utworzenia nowego środka trwałego.

 

 

 

Prezes BSS SA Joanna Rzeźniczak - "Outsourcing, czyli wsparcie".

Miło nam poinformować o publikacji wywiadu z Prezes Joanną Rzeźniczak, jakiego udzieliła redaktorowi Michałowi Frąkowi dla Gazety Wyborczej pt. "Outsourcing, czyli wsparcie". 

W wywiadzie poruszone zostały kwestie związane z korzyściami jakie dzisiaj daje outsourcing przedsiębiorcom, z nowym podejściem do roli outsoourcera w biznesie klienta, a także  z automatyzacją procesów w centrach BPO oraz wyzwaniami dla outsourcerów.

Zachęcamy do przeczytania wywiadu.

Otwarty i analityczny umysł przepisem na sukces w księgowości

Chęć rozwoju, analityczny umysł i elestyczność, to cechy osobowe, dzięki ktróym z sukcesem można realizować karierę w obszarze finansów. Dla osób posiadających te cechy rynek pracy ma wiele do zaoferowania. 

O pracy oraz możliwościach rozowju w obszarze rachunkowości i finansów udzieliła wywiadu Agnieszka Stróż, Dyrektor Operacyjna w BSS.

Likwidacja spółki. Co z dokumentacją księgową i kadrową

 

Likwidacja to zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa i ma na celu spieniężenie majątku oraz zakończenie bieżących spraw spółki.

Wiele osób jest przekonanych, że kwestie obowiązków związanych z zakończeniem prowadzenia wszelkiej działalności usługowo-handlowej w naszym kraju kończą się wraz z likwidacją firmy. Nic bardziej mylnego. Na przedsiębiorstwo, które kończy swoją działalność, prawo nakłada szereg obowiązków m.in. obowiązek przechowywania, archiwizacji dokumentacji kadrowo-księgowej przedsiębiorstwa, gdyż przepisy prawa nie pozwalają na wyrzucenie czy zniszczenie dokumentacji likwidowanej spółki. Okres przechowywania zależy głównie od rodzaju tej dokumentacji.

Archiwizacja dokumentów po zakończeniu procedury likwidacyjnej jednostki służy zachowaniu informacji dotyczących zamkniętego przedsiębiorstwa i powinna zapewnić różnym instytucjom dostęp do dokumentacji źródłowej, jak i również zachowaniu informacji dotyczących zatrudnianych pracowników.

Jak dbać o płynność finansową, aby uniknąć kłopotów?

 1. Mierz i analizuj wskaźniki płynności

Zapewnienie płynności finansowej, czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań (wobec interesariuszy: kontrahentów, pracowników, budżetu Państwa) jest podstawą prowadzonego biznesu. Jest też jednym z elementów oceny kondycji przedsiębiorstwa i często może stanowić o jego dalszym istnieniu lub konieczności zaniechania czy też zmiany skali działalności.

Płynność finansową mierzy się za pomocą wskaźników (wskaźniki płynności, wskaźniki rotacji).  Analizując wskaźniki dla konkretnego przedsiębiorstwa należy pamiętać, że dla różnych sektorów ich wartość optymalna może odbiegać od wartości standardowych, dlatego zaleca się w tym zakresie benchmarking, w którym wyniki przedsiębiorstwa porównuje się z wynikami branży w danym okresie. Do rzadziej używanych wskaźników finansowych należą wskaźniki gotówki operacyjnej, obliczane na podstawie danych z rachunku przepływów pieniężnych. Obrazują one możliwości pokrycia zobowiązań środkami pieniężnymi pozyskanymi z działalności operacyjnej. Im większa wartość wskaźników, tym wyższa płynność firmy oparta na gotówce generowanej z podstawowej działalności.

Naturalnym wydaje się bieżąca analiza wskaźników także w ujęciu historycznym, w ustalonych okresach, np. miesięcznym, czy kwartalnym. Dobrze jest skorelować weryfikację wskaźników z sezonowością działania przedsiębiorstwa, o ile ona występuje. Analiza historyczna poziomu wskaźników daje możliwości ustrzeżenia się przed ewentualnymi problemami z płynnością.

2. Monitoruj swoich kontrahentów

Przed podjęciem współpracy należy przeprowadzić analizę kredytową naszego partnera. Takie badania powinny być powtarzane cyklicznie w trakcie współpracy. Bieżące monitorowanie kontrahenta umożliwia wcześniejsze wykrycie potencjalnych problemów z jego  zdolnością do regulowania zobowiązań, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań i decyzji zmierzających do ograniczenia tego ryzyka. Narzędziem pomocnym w analizie współpracy z odbiorcą jest wskaźnik  rotacji należności odzwierciedlający zarówno przyznany kredyt kupiecki, jak również rzeczywiste wpływy od kontrahenta. Kontrolę należności możemy prowadzić poprzez monit należności, weryfikację limitu kredytu kupieckiego oraz analizę wiekowania należności i ich spłat.

3. Prognozuj  i raportuj

Jednym z najważniejszych narzędzi nadzoru płynności firmy jest prognoza przepływu środków pieniężnych sporządzana na bazie dziennych raportów zawierających stan środków pieniężnych, planowanej spłacie zobowiązań i planowanym wpływie należności – z uwzględnieniem  terminów wymagalności oraz historii współpracy z kontrahentem. Prognozowanie pozwala na optymalizację przepływów środków pieniężnych oraz podejmowanie działań naprawczych w momencie, gdy wielkości bieżące niekorzystnie odbiegają od prognozowanych. Ważne jest, aby system finansowo-księgowy umożliwiał łatwy dostęp do danych i pozwalał na generowanie odpowiednich raportów lub ich szybkie/proste sporządzanie samodzielnie. Aktualna informacja jest kluczowa dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz podjęcia właściwych decyzji. Preliminarz środków pieniężnych jest częścią planu finansowego i sporządzany jest na krótsze okresy, np. tygodniowe, miesięczne, kwartalne.

Prognozując wpływy ze sprzedaży należy uwzględnić m.in.:

• udzielone rabaty i upusty,

• spodziewane reklamacje,

• udzielone kredyty kupieckie,

• prognozowane opóźnienie w regulowaniu należności.

Planowane wydatki ustalamy natomiast m.in. na podstawie:

• planu produkcji, uwzględniającego sezonowość oraz bieżące trendy na rynku,

• bieżących wydatków operacyjnych,

• harmonogramów spłaty zobowiązań finansowych,

• planów nakładów inwestycyjnych.

Jeśli prognozy wskazują na prawdopodobne wystąpienie problemów z płynnością, firma może mieć równolegle trudności z pozyskaniem dodatkowego finansowania i wtedy powinna mieć możliwość skorzystania z rezerw.

4. Dywersyfikuj źródła finansowania

Zewnętrzne źródła finansowania to nie tylko kredyty czy pożyczki. Na rynku produktów finansowych istnieje szereg rozwiązań wspierających płynność i dobrą praktyką jest ich dywersyfikacja. Różne źródła finansowania odpowiadają na różne potrzeby przedsiębiorstwa i powinny być dostosowane do zamierzonego celu pozyskania finansowania (poprawa przepływów, poprawa struktury bilansu, wydatek inwestycyjny czy uwolnienie gotówki). Dywersyfikacja to także współpraca z różnymi podmiotami udzielającymi finansowania.

Jednym ze źródeł pozyskania środków na finansowanie działalności jest faktoring należności, dzięki któremu możemy upłynnić środki „zamrożone” w należnościach. Inny rodzajem faktoringu , z którego może skorzystać przedsiębiorstwo i  coraz bardziej popularnym narzędziem poprawy płynności staje się faktoring odwrotny  wymagalnościowy. W terminie wymagalności faktor reguluje nasze zobowiązania względem dostawcy, udzielając nam jednocześnie dodatkowego czasu na realizację płatności.  

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe spowodują, że nie będziemy musieli blokować środków pieniężnych w postaci np. kaucji w przetargach czy w związku z czynszami za najem lokali. Leasing zwrotny umożliwi uwolnienie gotówki zamrożonej w środkach trwałych. Struktury cash pooling’owe pomogą w optymalnym zarządzaniu gotówką w grupach kapitałowych oraz obniżą koszty finansowania.

Korzystając z obcych źródeł finansowania firma powinna nie tylko dbać o ich dywersyfikację, ale także kontrolować poziom kosztów związanych z ich pozyskaniem. Dywersyfikacja pozwala na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej firmy oraz ograniczenie ryzyka wypowiedzenia umowy przez instytucję finansową. Komfort działania daje posiadanie rezerw płynnościowych pozwalających na spłatę zobowiązań wobec podmiotu, który dominuje w naszej strukturze finansowania. Dywersyfikacja źródeł finansowych pozwala na optymalizację kosztów odsetek i innych związanych z pozyskaniem finansowania, poprzez wykorzystywanie najtańszych z dostępnych w danym momencie limitów i jednoczesne spłacanie droższych źródeł finansowania.

5. Zabezpiecz rezerwy gotówki

Dobrą praktyką jest utrzymywanie zasobów gotówki lub dostępnych limitów kredytowych zabezpieczających przedsiębiorstwo przed nieoczekiwanym kryzysem. Zarządzanie płynnością finansową wymaga przygotowania się na różne scenariusze i co prawda rezerwy w postaci gotówki czy dostępnych limitów kredytowych są dodatkowym kosztem, to jednak są też poduszką finansową w razie wystąpienia nieoczekiwanych problemów. Banki bowiem niechętnie finansują podmioty będące w słabej kondycji, nawet jeśli sytuacja ta jest przejściowa.

6. Monitoruj zmiany prawno-podatkowe

Zmiany w przepisach prawno-podatkowych mogą mieć znaczący wpływ na zachowanie dotychczasowego poziomu płynności finansowej, a ponieważ jest ona kluczowa dla stabilności działania przedsiębiorstwa, tym samym monitorowanie i prognozowanie skutków biznesowych zmian prawno-podatkowych wydaje się niezbędne. Przykładem może być projekt zmian w przepisach dotyczących VAT przewidujący wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT (split payment), który może mieć wpływ na płynność przedsiębiorstwa.

Tekst został przygotowany przez Zespół ekspertów BSS

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów w obszarach finansów i księgowości zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Trębski

tel.: 723 232 202

tomasz_trebski@bssCE.com

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców z Ukrainy – ogólne zasady

Liczba obcokrajowców zza wschodniej granicy zatrudnianych w Polsce stale rośnie.

Dla każdego zarządzającego firmą, który zatrudnia lub rozważa zatrudnienie pracowników pochodzenia ukraińskiego przygotowaliśmy kilka ważnych informacji.

1. Legalność pobytu cudzoziemca z Ukrainy w Polsce

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy najpierw powinniśmy posiadać dokument, który potwierdzi legalność jego pobytu w Polsce. Dokument ten powinien być ważny. Może to być wiza krajowa lub zezwolenie pobytowe i wydana na jego podstawie karta pobytu. Pracodawca powinien sprawdzić, czy tytuł pobytowy cudzoziemca uprawnia go do podejmowania pracy w Polsce. Nie wszystkie dokumenty pobytowe uprawniają do wykonywania pracy w Polsce – np. wiza turystyczna, tranzytowa, 

Uwaga!
Od 11-go czerwca 2017 roku wprowadzony został ruch bezwizowy z Ukrainą.
Cudzoziemiec z Ukrainy może więc w okresie do 90 dni przebywać w Polsce bez wizy – musi wtedy okazać się paszportem biometrycznym.
Ruch bezwizowy nie oznacza, że możemy zatrudniać cudzoziemców z Ukrainy  – oznacza tylko, że cudzoziemcy z Ukrainy mogą legalnie przebywać na terytorium Polski do 90 dni w ciągu 180 dni.

2. Legalność zatrudnienia cudzoziemca z Ukrainy w Polsce

Aby cudzoziemiec  mógł legalnie pracować w Polsce powinien mieć zezwolenie na pracę.

W przypadku zatrudniania cudzoziemca z Ukrainy można także skorzystać z tzw. uproszczonej procedury oświadczeniowej i wtedy zezwolenie na pracę nie jest potrzebne .

Kiedy możemy skorzystać z procedury oświadczeniowej – uproszczonej i nie musimy posiadać zezwolenia na pracę – ogólne zasady

 • Procedura uproszczona, pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 następujących po sobie miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 • W przypadku zawierania umowy o pracę z cudzoziemcem, oferowane wynagrodzenie nie może być niższe niż określona ustawowo (corocznie)  płaca minimalna. Obecnie wynosi ona 2.000,00 zł brutto
 • Pracodawca wypełnia oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (2 egz.) i składa je do właściwego PUP (osobiście lub upoważnia pracownika).
 • Wypełniając oświadczenie pracodawca musi określić przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia pracy przez cudzoziemca.
 • Urząd Pracy rejestruje oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy i po kilku dniach (max. 14) pracodawca odbiera je osobiście (lub upoważniony pracownik) z Urzędu Pracy i bezzwłocznie przekazuje oryginał oświadczenia cudzoziemcowi (wysyła za granicę jeśli cudzoziemiec czeka na wydanie wizy lub przekazuje cudzoziemcowi w Polsce jeśli przyjechał w ramach ruchu bezwizowego)
 • Cudzoziemiec, który posiada zarejestrowane oświadczenie, tytuł pobytowy z którym może wiązać się uprawnienie do podejmowania pracy oraz pisemną umowę może podjąć pracę na rzecz polskiego podmiotu.

Projekt zmian w zakresie procedury oświadczeniowej uproszczonej – możliwy termin 01.01.2018 – obostrzenie przepisów w tym zakresie.

 • Opłata za złożenie oświadczenia o powierzeniu pracy – 30 zł.
 • Konieczność przetłumaczenia umowy na język zrozumiały dla cudzoziemca lub zawarcie oświadczenia w języku cudzoziemca o zapoznaniu się z umową przed jej zawarciem i jej zrozumieniem
 • Konieczne będzie poinformowanie PUP o podjęciu pracy przez cudzoziemca w dniu podjęcia pracy
 • Konieczne będzie poinformowanie PUP o niepodjęciu pracy w terminie 7 dni
 • Po 3 miesiącach pracy na podstawie oświadczenia można będzie złożyć wniosek do wojewody
  o wydanie zezwolenia, pod warunkiem zawarcia umowy o pracę na tym samym stanowisku – wtedy praca będzie legalna do dnia wydania zezwolenia lub wydania decyzji odmownej.

Poza projektowanymi zmianami w zakresie procedury oświadczeniowej, zmiany dotyczyć mają także pracy sezonowej (tj pracy w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce).

 • Dyrektywa sezonowa ma dotyczyć wszystkich krajów pozaunijnych w tym Ukrainy.  W przypadku pracy sezonowej konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie będzie mogło być wydane na max. 9 miesięcy w roku kalendarzowym, od pierwszego wjazdu do strefy Schengen.
 • Wniosek o wydanie zezwolenia składać należy do Starosty.

Jeśli chcemy od razu zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy na okres dłuższy niż ten wynikający z zastosowania procedury uproszczonej, lub mija już okres wspomnianych 6 miesięcy pracy na podstawie procedury uproszczonej pracodawca powinien wystąpić o wydanie zezwolenia na pracę. Zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewodów. Istnieje 5 rodzajów zezwoleń na pracę(A,B,C,D,E).

Typ A - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba znajduje się na terenie RP.

Pracodawca co do zasady musi uzyskać informację starosty o lokalnym rynku pracy, która potwierdza brak możliwości zrealizowania jego potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy (tzw. test rynku pracy). W tym celu należy zgłosić ofertę pracy do urzędu pracy. Oferta nie powinna zawierać wymagań wyższych niż normalnie wymagane dla określonej pozycji. W przypadku braku zarejestrowanych bezrobotnych o odpowiednich kwalifikacjach, PUP wydaje w ciągu 14 dni od zgłoszenia oferty odpowiednią informację. W przypadku odnalezienia potencjalnie zainteresowanych bezrobotnych lub szukających pracy, PUP organizuje między nimi rekrutację i informacja o możliwości zapełnienia wakatu wydawana jest w ciągu trzech tygodni.


Test rynku pracy nie jest potrzebny w przypadku cudzoziemców, którzy do tej pory pracowali na podstawie uproszczonej procedury oświadczeniowej przez co najmniej 3 miesiące.


Zezwolenie typu A wydawane jest na okres do 3 lat, jednak okres ten może być skrócony, według kryteriów określonych w lokalnych uregulowaniach, tj. wydawanych przez wojewodę tzw. kryteriach wojewódzkich.

Opłaty za wydanie zezwoleń:

Zezwolenie na pracę na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 50 zł. Zezwolenie na pracę na okres przekraczający 3 miesiące: 100 zł Zezwolenie dla pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług: 200 zł Przedłużenie zezwolenia: 50% opłaty za wydanie.

Czas wydania zezwolenia: 2,3 miesiące

Wyjątki

Istnieje pewna kategoria cudzoziemców, którzy mogą wykonywać w Polsce pracę bez zezwolenia na pracę. Szczegółowo tę kwestię reguluje ustawa o promocji zatrudnia i instytucjach rynku pracy z 2014 r.. Poniżej kilka przykładów: uchodźcy,  osoby posiadające kartę na pobyt stały, obywatel Unii Europejskiej, EOG, Szwajcarii, członek rodziny cudzoziemca, posiadający ważną Kartę Polaka, studenci studiów stacjonarnych lub doktoranckich w Polsce, absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich.

 1. Rozliczanie składkowe i podatkowe cudzoziemców
 1. Cudzoziemiec z Ukrainy, wykonujący pracę w Polsce podlega pod polskie przepisy kodeksu pracy.
 2. Od jego wynagrodzenia są naliczane składki zus wg takich samym zasad, jak od wynagrodzenia Polaka.

W kwestii składki zdrowotnej - to obniżenie obliczonej składki do wysokości zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych- nie jest możliwe w odniesieniu do cudzoziemca, którego dochody są zwolnione z podatku w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej (zgodnie art. 83 ust. 3 pkt 4 ustawy zdrowotnej).

3. Jeśli chodzi o aspekt podatkowy, to  istotne znaczenie ma fakt, czy cudzoziemiec z Ukrainy jest rezydentem czy nierezydentem.

a)  Jeśli cudzoziemiec jest rezydentem Polskim, i przedstawi pracodawcy Certyfikat Rezydencji z Polski, jest opodatkowywany wg ogólnych zasad tj. od jego wynagrodzenia jest naliczana zaliczka na podatek dochodowy zgodnie ze skalą podatkową – niezależnie od umowy (pracę, cywilnoprawna) jaka jest z nim zawarta. Płatnik składek wystawia takiemu cudzoziemcowi Pit-11, a pracownik rozlicza się z US w Polsce (Urząd Skarbowy dla osób zagranicznych).

Certyfikat rezydencji jest ważny do dnia, który został na nim wskazany. Jeśli certyfikat nie zawiera okresu swojej ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania.

b) Jeśli cudzoziemiec nie przedstawi takiego certyfikatu, to:

- w przypadku umów o pracę – również jest  opodatkowywany wg zasad ogólnych, Płatnik wystawia PIT 11, ale cudzoziemiec nie składa rozliczenia rocznego w Polsce

- w przypadku umów cywilno-prawnych jest opodatkowywany ryczałtem 20% - taki sposób rozliczenia jest bardzo niekorzystny dla zleceniobiorcy cudzoziemca – otrzymuje dużo niższe wynagrodzenie niż Polak!

Wtedy przy rozliczeniu nie stosujemy KUP, nie pomniejszamy podstawy podatku o składki.

Płatnik wystawia wtedy IFT1, IFTR i PIT 8AR do US  wg siedziby płatnika.

c)   Cudzoziemiec z Ukrainy, może także być rozliczany na zasadach ogólnych (jeśli jest zatrudniony na umowę zlecenie) wtedy jeśli przebywa w danym roku podatkowym dłużej niż 183 dni – tutaj dokumentem potwierdzającym jest wiza (lub uzyskany w Polsce CFR – o czym była mowa wyżej).

Jeżeli chodzi o liczenie 183 dni- to powinniśmy liczyć dni osobno na dany rok podatkowy.

Jeśli cudzoziemiec przekroczył w 2016 183 dni to za ten rok rozliczany jest jak rezydent, od nowego roku patrzymy osobno. Czyli możemy mieć taką sytuację że cudzoziemiec jest zatrudniony od stycznia 2016 i przez pierwsze 183 dni jest rozliczany ryczałtem (jeśli pracuje na podstawie umowy cywilno-prawnej) po 183 dniach jest rozliczany na zasadach ogólnych i od nowego roku znów jest rozliczany ryczałtem – (zastrzeżenie) biorąc oczywiście pod uwagę, że dana umowa zlecenie nie zostanie przekwalifikowana na umowę o pracę zgodnie z odrębnymi regulacjami.

Po przekroczeniu 183 dni w danym roku podatkowym Płatnik wystawia PIT11, PIT 4R.

Kwoty wykazane w ww. informacji zleceniobiorca powinien uwzględnić w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Jeżeli podatnik przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, to brak podstaw do zastosowania przez płatnika ryczałtu. Osoba fizyczna przebywając na terytorium Polski powyżej 183 dni powoduje , że ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i wówczas płatnik obowiązany jest pobrać podatek na zasadach ogólnych. Zasada ta ma zastosowanie „wstecz”, tzn. po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych od początku okresu przebywania na terytorium Polski, w danym roku podatkowym. W deklaracji PIT-4R płatnik powinien wykazać także pobrany zryczałtowany podatek, a w informacji PIT-11 przychód, od którego wcześniej był pobierany zryczałtowany podatek w wysokości 20%, wraz z pobraną zaliczką na podatek, tak aby umożliwić zleceniobiorcy poprawne rozliczenie tego przychodu w zeznaniu gdzie kwotę podatku pobranego przez płatnika wykaże jako zaliczkę na podatek.

d)  Cudzoziemiec może być także rozliczany na zasadach ogólnych jeśli jego centrum życiowe jest w Polsce – nie mniej w tym przypadku trudno płatnikowi to  zweryfikować. Oświadczenie cudzoziemca może być w tym przypadku niewystarczające dla Urzędów Skarbowych.

Spotkać jeszcze można stanowisko, że złożenie druku  NIP-7 w którym podatnik wpisuje  polski adres zamieszkania określa centrum jego interesów życiowych w Polsce, a jego dochody w kraju pochodzenia będą jego dochodami zagranicznymi. Podejście takie jednak przerzuca odpowiedzialność z płatnika na podatnika. Jest to jednak pewna wskazówka dla sposobu rozliczenia (o ile nie przedstawił nam też CFR Ukraińskiego).

e) Cudzoziemiec – na umowie zlecenie- może nam przedstawić także Certyfikat rezydencji Ukrainy – w tej sytuacji nie naliczamy żadnego podatku od przychodów które osiąga w Polsce. W tej sytuacji wystawiamy dokument  IFT.

Z kolei dochody uzyskane przez obcokrajowca z tytułu umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą, podlegają opodatkowaniu w Polsce. W kwestii tej nie zmieni nic nawet fakt przedstawienia przez obcokrajowca certyfikatu rezydencji, który uprawnia do zastosowania reguł podatkowych wskazanych we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wynika to z tego, że we wspomnianych umowach zawartych przez Rzeczpospolitą nie przewidziano żadnych wyjątków umożliwiających uniknięcie lub zredukowanie wysokości podatku naliczanego od wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi z tytułu umowy o pracę przez pracodawcę mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Jednym z fundamentów obsługi klienta w BSS jest dzielenie się wiedzą i zapewnienie opieki eksperckiej w obszarach związanych z obsługą kadrowo-płacową oraz finansowo-księgową. Dzięki temu nasi klienci otrzymują na bieżąco informacje (m.in. takie jak powyższy tekst), które pomagają im bezpiecznie i efektywnie prowadzić biznes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jak działamy skontaktuj się z nami

Tomasz Trębski

tel.: 723 232 202

tomasz_trebski@bssCE.com

 

 

 

Projekt zmian w VAT - system podzielonej płatności - split payment

Aktualnie na etapie konsultacji społecznych znajduje się  projekt zmian ustawy o VAT i innych ustaw przewidujący wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT, którego głównym celem jest uszczelnienie systemu VAT.

Narzędzie split payment polega na tym, że nabywca towarów/usług będzie mógł dokonać płatności za nabytą usługę bądź towar w dwóch kwotach - oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

 • - w kwocie należności netto – na rachunek wskazany przez sprzedawcę (rachunek bieżący) oraz
 • - w kwocie samego podatku – na dedykowany dla potrzeb VAT rachunek (rachunek VAT). Jednocześnie dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie dla podatnika ograniczony.

Środki zgromadzone na rachunku VAT, będą przeznaczone do:

- zapłaty zobowiązania VAT z deklaracji podatkowej

- zapłaty podatku naliczonego z faktur zakupowych.

Mechanizm split payment znajdzie zastosowanie do płatności regulowanych tylko między przedsiębiorcami. Inicjatywa takiego sposobu rozliczenia będzie spoczywała na nabywcy, skutkiem czego włączony w ten sposób rozliczeń będzie również sprzedawca/dostawca towarów i usług. Ograniczenie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT sprzedawcy wiąże się z tym, że naczelnik urzędu skarbowego dopiero na wniosek podatnika może w terminie 90 dni  wydać postanowienie o zgodzie na inne przeznaczenie środków na tym rachunku niż regulowanie VAT. Odmowa zgody na inne przeznaczenie środków z rachunku VAT zapadać będzie w drodze decyzji m.in. w sytuacji kiedy zachodzić będzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane lub gdy wobec podatnika toczy się inne postępowanie lub prowadzona jest kontrola.

Należy zauważyć, że  mechanizm nie będzie móogł być  wkorzystywany do  należności regulowanych gotówką, jako że z dopuszczalnych form zasilenia rachunku VAT wykluczono wpłaty bezpośrednie oraz przelewy z rachunków bieżących podatnika.

By mieć większy wpływ na zarządzanie środkami z rachunku VAT, podatnik będzie musiał złożyć wniosek o dokonanie przelewu pieniędzy na rachunek bieżący. Wcześniej jednak organ podatkowy dokładnie skontroluje podatnika i zdecyduje, czy uwolnienie środków gromadzonych na rachunku VAT jest bezpieczne z punktu widzenia fiskusa. Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 90 dni na podjęcie decyzji o samym przelewie środków, a także określi kwotę transferu.

Należy nadmienić, że mechanizm podzielonej płatności nie będzie obowiązkowy przy czym ustawodawca przewidział szereg korzyści  dla podatników, którzy zdecydują się na przekazywanie  zapłat na dwa rachunki. Wśród zachęt będą:

• odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności w przypadku dostaw towarów wrażliwych określonych w załączniku XIII ustawy o VAT,

• odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego,

• brak stosowania podwyższonych 150% odsetek od zaległości podatkowych w VAT w przypadku gdy 95% faktur za okres którego dotyczy zaległość płacona była za pośrednictwem split payment ,

• przyśpieszony 25 dniowy zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Ograniczona lista rodzajów płatności jakie będą mogły zasilać rachunek VAT, powoduje iż nie zawsze będzie możliwe wykorzystanie tego rachunku do realizacji płatności zgodnie z  procedurą split payment. W razie braku środków na rachunku VAT nadal będzie można jednak skorzystać z procedury płatności w ramach split payment, z tym że wówczas cała kwota zobowiązania będzie płatna z rachunku bieżącego podatnika.

Podobnie będzie w przypadku, gdy płatności od odbiorców wpłyną na rachunek VAT po terminie złożenia deklaracji VAT, co uniemożliwi lub ograniczy możliwość dokonania pełnej zapłaty zobowiązania podatkowego z bieżącej deklaracji z rachunku VAT. Ustawodawca bowiem nie przewidział możliwości zasilenia rachunku VAT wpłatą lub przelewem własnym z innego rachunku lub z kasy.

W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się sprzedawcy detaliczni, którzy większość swoich zakupów realizują od przedsiębiorców, natomiast obroty uzyskiwane są w przeważającej części w punktach sprzedaży gotówką albo płatnościami kartowymi. W takim przypadku możliwość wykorzystania rachunku VAT do zapłaty podatku naliczonego z faktur zakupowych oraz do regulowania zobowiązań z deklaracji VAT będzie ograniczona.

Ustawodawca przewidział, że utworzenie i prowadzenie takiego rachunku dla każdego przedsiębiorcy jest nieodpłatnie.

Kwestie techniczne rozliczeń przez split payment mają zostać uregulowane w oddzielnym rozporządzeniu.

Projektowane zmiany mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018r.

_________________________________________________________

Autorem powyższej publikacji jest Magdalena Szczepańska - Specjalista ds. Polityki Podatkowej w BSS SA 

 

Jeśli informacje o zmianach w przepisach dotyczących podatków i finansów są dla Ciebie ważne, zapraszamy do subskrypcji TaxNews:

Chcę otrzymywać TaxNews

 

Odmowa prawa do odliczenia, gdy kontrahent jest nieaktywnym podatnikiem - opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia  31 maja 2017 r. w sprawie C-101/16

Teza

Dyrektywę VAT należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które przewidują (nawet w przypadku braku stwierdzenia jakiegokolwiek oszustwa podatkowego/utraty dochodów podatkowych), systematyczną i ostateczną odmowę prawa do odliczenia podatku VAT przez podatnika, który odprowadził podatek VAT od transakcji zawartych z podmiotem „nieaktywnym”, niezależnie od okoliczności, że uznanie rzeczonego podmiotu gospodarczego za nieaktywnego, opierające się na ryzyku oszustwa podatkowego, zostało opublikowane i jest łatwo dostępne dla wszystkich podatników w danym państwie członkowskim.

Stan faktyczny

Sprawa dotyczyła rumuńskiego podatnika VAT, któremu organy podatkowe na mocy rumuńskich regulacji odmówiły prawa do odliczenia VAT zapłaconego z tytułu usług nabytych od spółki, która została uznana za nieaktywną i była wykreślona z rejestru podatników VAT. Spór z organami znalazł swój finał w sądzie, który postanowił skierować pytanie do TSUE. We wniosku zadano pytanie czy dyrektywa 2006/112/WE (Dyrektywa VAT) sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, na podstawie których odmawia się podatnikowi prawa do odliczenia VAT, z uwagi na fakt, że jego kontrahent wystawiający fakturę, na której zostały wskazane koszty i VAT został uznany przez organ podatkowy za nieaktywnego podatnika.

Po przeanalizowaniu sprawy głos zabrał  rzecznik generalny TSUE Paolo Mengozzi i w swojej opinii stwierdził między innymi, że utrata prawa do odliczenia VAT może mieć miejsce w dwóch różnych przypadkach. Po pierwsze, gdy naruszenie wymogów formalnych skutkowało uniemożliwieniem dostarczenia pewnych dowodów na spełnienie wymagań materialnych dla przyznania prawa do odliczenia VAT(14). Po drugie, zasadniczo, można odmówić prawa do odliczenia VAT w razie ustalenia na podstawie obiektywnych okoliczności, że podmiot powołuje się na nie bezprawnie lub w celu nadużycia swoich uprawnień oraz że podatnik wiedział lub mógł wiedzieć, iż w ramach danej czynności dopuszczono się przestępstwa. Pierwsza sytuacja dotyczy okoliczności, gdy do celów stosowania VAT i umożliwienia kontroli przez organy skarbowe państw członkowskich wymogi formalne są dokładnie sprecyzowane. Zupełnie logiczne jest zatem odmówienie skorzystania z prawa do odliczenia, jeżeli naruszenie tych wymogów jest na tyle istotne, że uniemożliwia lub utrudnia skontrolowanie, czy przesłanki materialne konieczne dla skorzystania z prawa do odliczenia zostały spełnione. Drugi przypadek, w którym Trybunał uznaje możliwość odmowy przyznania prawa do odliczenia VAT, dotyczy sytuacji przewidzianej w art. 273 akapit pierwszy dyrektywy 2006/112, zgodnie z którym „państwa członkowskie mogą nałożyć inne obowiązki, jakie uznają za niezbędne dla zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieżenia oszustwom podatkowym”. Jednocześnie Rzecznik Generalny wskazał, że środki krajowe realizujące cele przewidziane w art. 273 dyrektywy 2006/112 muszą być zgodne z zasadą propocjonalności i nie mogą wobec tego być wykorzystywane w sposób regularnie uniemożliwiający skorzystanie z prawa do odliczenia VAT i naruszający tym samym podstawową zasadę neutralności.

Tymczasem przepisy prawa rumuńskiego zakładają, w stosunku do wszystkich podatników zawierających transakcje opodatkowane VAT z podmiotami uznanymi za nieaktywnych, niewzruszalne domniemanie udziału w oszustwie podatkowym. Owe przepisy przewidują regularną odmowę prawa do odliczenia VAT w stosunku do wszystkich podatników, którzy zawierają transakcję z podatnikiem uznanym za nieaktywnego, niezależnie od faktu, że w świetle okoliczności i dowodów, które podatnik ten oraz jego kontrahent są w stanie dostarczyć, w szczególności w toku kontroli podatkowej, ryzyko oszustwa podatkowego dotyczące danej transakcji może zostać wyłączone, że podmioty te spełniają wymogi materialne i formalne do skorzystania z prawa do odliczenia VAT w rozumieniu dyrektywy 2006/112 oraz że nie doszło do utraty dochodu podatkowego. Rzecznik Generalny uznał, że takie przepisy krajowe wykraczają poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia celu w postaci zapewnienia prawidłowego poboru VAT oraz zapobieżenia oszustwom podatkowym. W rezultacie podatnik co prawda powinien sprawdzić status swoich kontrahentów ale ewentualne zaniedbania w tym zakresie nie mogą skutkować odmową prawa do odliczenia VAT.

Opinia rzecznika nie jest co prawda jeszcze wyrokiem, ale można się spodziewać podobnego stanowiska sędziów TSUE.

Komentarz

Jeżeli zapadnie wyrok potwierdzający stanowisko Rzecznika Generalnego to powinien się on również z odbić na praktyce polskich władz. Co prawda, polskie regulacje nie przewidują wprost sankcji polegającej na odmowie prawa do odliczenia VAT w przypadku transakcji z podmiotem wykreślonym, tym niemniej lawinowe wykreślenia z rejestru VAT i powiadomienia MF (dot. niezgodności w JPK) w odniesieniu do rozliczeń z podmiotami wykreślonymi mogą być wstępem do takich praktyk. 

Coraz szersza rola CFO - Joanna Skrobiranda

Dyrektor finansowy (CFO - czyli Chief Financial Officer) –  to rola  kojarzona głównie z obszarami zarządzania finansami i księgowością, która dziś często wymaga uzupełnienia z uwagi na wyzwania rynkowe i konieczność uelastycznienia struktur zarządczych.
Bez względu na to w jakim miejscu struktury organizacyjnej znajduje się stanowisko CFO  - jego zadania i cele wychodzą ze swej operacyjnej roli nadzorującej funkcjonowanie działów finansowo-księgowych i przesuwają się w coraz bardziej strategicznym kierunku, obejmującym już nie tylko obszary stricte finansowe. CFO to strategiczny partner CEO.

Jeśli chcecie poznać obserwację rozwoju funkcji CFO z perspektywy doświadczonego outsourcera - zachęcamy do zapoznania się z artykułem w Gazecie Finansowej przygotowanym przez naszego eksperta - Joannę Skrobirandę, Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju.

 

Zmiany w przepisach w 2017 dla pracowników, zleceniobiorców i pracodawców.

Rok 2017 przyniósł zmiany dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, a także dla samych pracodawców.

Do najważniejszych z nich niewątpliwie należy wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, a także umów o świadczenie usług. Dla tych grup minimalna stawka za jedną godzinę pracy w 2017 r. wynosi 13 zł brutto/za godzinę,  w związki z tym zleceniodawcy są zobowiązani ewidencjonować przepracowane godziny zleceniobiorców bądź usługodawców. W zawartej umowie dodatkowo obie strony powinny określić, w jaki sposób będzie potwierdzana liczba godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli tego nie uczynią, to zleceniobiorca lub świadczący usługi przedkłada zlecającemu przed terminem wypłaty wynagrodzenia informację o liczbie przepracowanych godzin, która staje się wiążąca. W dalszym ciągu można jednak zawierać umowy określające płatność w kwocie np. za miesiąc bądź za wykonane zlecenie. Istotne jest tylko, aby iloraz otrzymanego wynagrodzenia i liczby przepracowanych godzin wyniósł, co najmniej 13 zł.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących umowę zlecenia lub umowę ·o świadczenie usług miało na celu zrównanie ich wynagrodzenia z wynagrodzeniem, jakie pracownicy otrzymują z umowy o pracę. Obecnie, jeśli zleceniobiorca przepracuje 160 godzin w miesiącu, co stanowi przeciętny nominał pracy dla pracownika na pełny etat, otrzyma 2080 zł, a  minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę wynosi 2000 zł brutto miesięcznie .

Od nowego roku pracownik, któremu została wypowiedziana umowa o pracę, ma więcej czasu na złożenie odwołania do sądu pracy, ma na to 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Tyle samo dni ma pracownik na wniesienie do sądu pozwu zawierającego żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Kolejna zmiana dotyczy obowiązku tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania przez pracodawców. Od 2017 do ich tworzenia są zobowiązani pracodawcy zatrudniający, co najmniej 50 pracowników.  Pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników mogą jednak fakultatywnie, (czyli wedle własnego uznania) ustalać regulamin wynagradzania i regulamin pracy. Zmiana nie oznacza również, że przestają obowiązywać regulaminy u tych pracodawców, którzy do końca 2016 r. byli zobowiązani do ich posiadania z uwagi na zatrudnienie, co najmniej 20 pracowników.

Limit z 20 do 50 pracowników ( w przeliczeniu na pełny etat) wzrósł także w odniesieniu do obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Natomiast pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty będzie mógł wg własnego uznania tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przed nami jeszcze jedna duża zmiana w tym roku, od dnia 1 października 2017 zacznie obowiązywać ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, w myśl, której nastąpi obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że wszyscy pracownicy, którzy dziś - ze względu na ustawę z dnia 11 maja 2012 r. mieli wydłużony wiek emerytalny stopniowo do 67 lat – mający w dniu 1.10.2017r - odpowiednio-, co najmniej 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna, od dnia 1.10.2017 osiągną wiek emerytalny.

Zmiana ustawy o wieku emerytalnym zmieniła również tzw. okres ochronny, w myśl, którego pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.  Nowela wydłużyła ten okres dla niektórych pracowników. Jeśli na dzień wejścia w życie w/w ustawy pracownik korzysta z ochrony przedemerytalnej, ale czas tej ochrony po obniżeniu wieku emerytalnego byłby krótszy niż 4 lata, będzie chroniony aż do osiągnięcia wieku, w którym przeszedłby na emeryturę na mocy dotychczasowych przepisów. Np. kobieta w wieku 59 lat, która będzie mogła wg znowelizowanych przepisów przejść na emeryturę w 2018 r.,  a wg starych przepisów przeszłaby na emeryturę najwcześniej  w  listopadzie 2020r. - będzie chroniona przez wypowiedzeniem do listopada 2020r., a co za tym idzie  pracodawca nie będzie mógł  wypowiedzieć jej umowy przez najbliższe ponad 3 lata.  

Kolejna grupa dla której zmieni się wiek ochronny, to pracownicy, którzy 1 października 2017 r. nie będą jeszcze korzystać z ochrony przedemerytalnej na mocy dotychczasowych przepisów ( np. kobieta w wieku 57 lat), natomiast po obniżeniu wieku emerytalnego zostanie im mniej niż 4 lata do emerytury Pracownicy ci będą chronieni przez okres 4 lat od wejścia w życie ustawy, tj. do 30 września 2021 r. bez względu na osiągnięcie w międzyczasie wieku emerytalnego. 

Wybrane ulgi i odliczenia za rok 2016 w rozliczeniach rocznych

Ponieważ zbliża się okres rozliczeń podatkowych z fiskusem za 2016r. przedstawiamy Państwu niektóre z ulg i odliczeń jakie przysługują podatnikowi. 

Ulga na leki

Jest jedna z opcji odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne;
Ulga ta podlega odliczeniu od dochodu i dotyczy zakupu leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Do zastosowania odliczenia konieczne jest zatem zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków (niezależnie czy stale czy czasowo) oraz dokument potwierdzający dokonanie wydatku przez daną osobę, dla celów dowodowych (np.: faktura, gdyż sam paragon nie jest dowodem poniesienia wydatku przez daną osobę). Odliczenie nie przysługuje jednak w pełnej wysokości wydatków na leki, ale od nadwyżki wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie. Co istotne, ulga ta przysługuje:

 • osobom niepełnosprawnym (posiadającym jednen z trzech stopni niepełnosprawności oraz osobom uprawnionym do renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku, gdy osoba nie ukończyła 16 roku życia)
 • podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne tj.: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym. 

Odliczenie nie dotyczy jednak wydatków podatnikowi zwróconych, zrefundowanych (przez ZFRON, PFRON, ZFA, ZFŚS czy przez NFZ) czy odliczonych już od przychodu przez ryczałtowca. Częściowe zwrócenie czy zrefundowanie wydatków pozwala jednak na stosowanie odliczenia w odniesieniu do pozostałej kwoty. 
Największe komplikacje przy tym odliczeniu wiążą się z brakiem w ustawie o pdof definicji "leku". Warto jednak za najnowszym orzecznictwem NSA zacytować, iż występujące w omawianym przepisie wyrażenie "określone leki", oznacza leki zalecone przez lekarza specjalistę. Skoro bowiem lekarz powinien stwierdzić, że należy stosować określone leki, to wydaje się oczywiste, iż to lekarz zgodnie z posiadanymi kompetencjami "określa", jaki preparat ma właściwości lecznicze w przypadku konkretnego schorzenia występującego u osoby niepełnosprawnej. Z całą pewnością takich kompetencji nie posiada organ podatkowy, więc nie powinien uzurpować sobie praw do "określenia", czy dany preparat jest lekiem. (…) to lekarz powinien zdecydować, czy osoba niepełnosprawna ma stosować określone leki. Lekarz decyduje, czy dany preparat stanowi lek przy występującym schorzeniu. 
W konsekwencji Sąd wskazał, że organy podatkowe niezasadnie sięgają do regulacji zawartych w Prawie farmaceutycznym w celu zidentyfikowania terminu "lek". Ustawa ta nie zawiera bowiem definicji tego terminu, lecz definicje leków określonych jako apteczne, recepturowe, gotowe (art. 2 pkt 10, 11, 12), a niewątpliwie są to różne pojęcia. Poza tym, wskazał, że gdyby wolą ustawodawcy było posiłkowanie się przepisami ustawy Prawo farmaceutycznego w celu zdefiniowania pojęcia "lek", to odesłałby do przepisów tej ustawy, albo chociaż posłużył się nomenklaturą stosowaną w tej ustawie. Skoro tego nie uczynił, należy przyjąć znaczenie tego wyrazu takie, jakie ma on w języku potocznym. 
Co za tym idzie, jeżeli lekarz zapisze pacjentowi preparat witaminowy jako konieczny do stosowania przy danym schorzeniu, to organ podatkowy nie powinien kwestionować takich zaleceń. 
Podatnicy uprawnieni do ulgi rehabilitacyjnej, którzy prowadzą działalność gospodarczą i/lub osiągają przychody z najmu mogą odliczać ulgę już na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy bądź przy obliczaniu ryczałtu. Pozostali podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. z emerytury/renty, ze stosunku pracy, umów zlecenia i o dzieło) mogą skorzystać z odliczenia dopiero po zakończeniu roku w składanym zeznaniu podatkowym.
Odliczenie wykazuje się w rozliczeniu rocznym PIT-36 (poz. 159), PIT-37 (poz.105) czy PIT-28 (poz. 71) + część. B zał. PIT/O. 
Podstawa prawna: art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o pdof.

 

Wybrane zmiany w podatkach w 2017 roku

Nowy rok przyniósł ze sobą wiele zmian w sferze obowiązków podatkowych. Tym razem, za sprawą szerokiej nowelizacji ustawy o VAT, największe zmiany dotknęły podatników właśnie tego podatku. Niezależnie od tego  w podatkach dochodowych również pojawiło się parę nowych rozwiązań. Poniżej prezentujemy niektóre z nich.

15% podatek dla małych podatników (CIT).
Od 2017 r. obowiązują dwie stawki podatku CIT. Obok dotychczasowej 19% stawki podatkowej ustawodawca wprowadził możliwość stosowania stawki 15% dla małych firm a w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność – dla podatników dopiero rozpoczynających działalność.  
Nowe regulacje wprowadzają mniejszą stawkę dla tzw.: małych podatników czyli takich u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro.
Ustawodawca przewidując zainteresowanie preferencyjnymi warunkami  opodatkowania odwlekł w czasie taką możliwość m.in. dla podmiotów, które powstały w wyniku przekształcenia. I tak podmioty, które po ogłoszeniu nowelizacji powstały w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub spółki niebędącej osobą prawną mogą stosować stawkę 15% dopiero w drugim roku po roku, w którym powstały o ile spełniły warunki dla małego podatnika.
Zapłata gotówką a brak możliwości rozliczenia w KUP (PIT i CIT)
Przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (ustawa o s.d.g.) wprowadziły obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.  W ustawach podatkowych wprowadzono zapis zgodnie z którym (art.15d PDOP i odpowiednio 24e PDOF) podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty płatności wynikającej z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu, jeżeli płatność została dokonana z naruszeniem ww. obowiązku. Jeżeli jednak podatnicy rozliczą w kosztach takie wydatki wówczas przy naruszeniu obowiązku zapłaty zgodnie z ustawą o s.d.g. będą musieli zmniejszyć koszty lub zwiększyć swoje przychody (w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów)  o kwotę płatności wynikającą z faktury (rachunku), umowy lub innego dokumentu w miesiącu, w którym została dokonana płatność.
Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia (VAT)
Od tego roku katalog czynności, do których stosuje się odwrotne obciążenie dotyczyć również będzie m.in. procesorów (powyżej limitu 20.000 zł), srebra nieobrobionego plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku (katalog rozszerzony w załączniku nr 11 do ustawy VAT). Mechanizmem odwrotnego obciążenia objęto również świadczenie usług budowlanych w przypadku, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca.
Limit zwolnienia z VAT
Od nowego roku zmianie uległa również kwota limitu przysługującego zwolnienia z VAT z wartości sprzedaży 150 000 zł podwyższono limit do kwoty 200 000 zł.
Dodatkowa sankcja VAT
Od nowego roku zaczęła obowiązywać sankcja VAT, która grozi m.in. za:
•    zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu podatku, 
•    zawyżenie kwoty do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe (sankcja w wysokości 30% zaniżonej/zawyżonej kwoty),
•    oraz gdy powyższe okoliczności wynikają z obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur, które należy uznać za puste (czyli m.in. takie faktury, które zostały wystawione przez podmiot nieistniejący, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością, stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane czy potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego czyli czynności nieważne i pozorne).
Sankcja przy pustych fakturach wynosi aż 100% podatku VAT naliczonego, który  z nich wynika.
Niezależnie od tego procedowane są zmiany w Kodeksie karnym wprowadzające bardzo dotkliwe kary za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych faktur (np.: kary pozbawienia wolności do lat 25 gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 10 milionów złotych).

 

Zmiany od 1 stycznia 2017 w prawie pracy

W dniu 30 grudnia 2016 r. została ogłoszona ustawa w Dz.U.Poz. 2255, której przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Poniżej najważniejsze zmiany wynikające z w/w ustawy:

1. Do tworzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania zobowiązani są pracodawcy zatrudniający, co najmniej 50 pracowników. Przed 1 stycznia 2017 obowiązek ten mieli pracodawcy zatrudniający, co najmniej 20 pracowników.  Obecnie pracodawcy, którzy zatrudniają poniżej 50 pracowników będą mogli fakultatywnie, (czyli wedle własnego uznania) ustalać bądź nie regulamin wynagradzania i regulamin pracy. Jednocześnie informujemy, że w spółkach z grupy kapitałowej Pelion regulamin pracy oraz wynagradzania tworzony jest dla wszystkich spółek z grupy.

2. Do tworzenia Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych zobowiązani są pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Natomiast pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty będzie mógł fakultatywnie tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przed 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten mieli pracodawcy zatrudniający, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

3. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracyw ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.

4. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem w ciągu 7 dni kolejnej umowy o pracę, świadectwo pracy należy wydać wyłącznie na wniosek pracownika. Obowiązujący do 31.12.2016 r. wymóg, nakazywał wydawania świadectwa pracy po 24 miesiącach zakładowego stażu pracy mimo trwania zatrudniania u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy.

5. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Dotychczas odwołanie do sądu pracy można było składać w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia umowy.

6. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Dotychczas z takim żądaniem pracownik mógł wystąpić do sądu w ciągu 14 dni.

7. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy. Dotychczas termin ten wynosił 14 dni.

8. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Zmiana ta reguluje formę umowy o współodpowiedzialności materialnej, przyjmując, że nie jak dotychczas, powinna ona być zawarta w postaci pisemnej, ale wprost nakazuje pod rygorem nieważności zachowanie formy pisemnej.

 

Poniżej przypominany zmiany, które weszły od dnia 1 stycznia 2017r., o których informowaliśmy we wcześniejszych alertach kadrowych.

Do najważniejszych z nich należy:

1. W przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (w tym wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami) minimalna stawka wynagrodzenia za wykonanie w/w umów wynosi 13 zł brutto za godzinę pracy, a czas pracy w/w osób powinien być ewidencjonowany.

Strony umowy powinny określić w niej sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W związku z powyższym we wzorach umów zleceń obowiązujących od 01.01.2017 r. wprowadzony został zapis następującej treści: Zleceniodawca na bieżąco monitoruje liczbę godzin wykonania umowy przez Zleceniobiorcę i odnotowuje ją zbiorczo wedle swojego wyboru w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej na koniec okresu, za który Zleceniobiorcy należne jest wynagrodzenie. Ustalona w ten sposób liczba godzin wykonania umowy jest podawana do wiadomości Zleceniobiorcy na każde jego żądanie. Jeśli Zleceniobiorca nie zażąda podania liczby godzin lub po jej podaniu nie zgłosi niezwłocznie zastrzeżeń, przyjmuje się, że liczba ta została przez niego potwierdzona.

Ponadto obowiązek przechowywania dokumentacji określającej sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia oraz dokumentacji potwierdzającej liczb przepracowanych godzin obciąża zleceniodawcę. Powyższą dokumentację należy przechowywać przez okres 3 lat.

 

2. W przypadku umów o pracę stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01.01.2017 r. wynosi 2000 zł brutto.

Marta Waliszewska - Ile urlopu po miesiącu pracy?

Kiedy pracownik nabywa prawo do  urlopu? Od czego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego dla niepełnoetatowca?

W kodeksie pracy uwzględnione zostały dwie sytuacje nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego: pierwszego (w roku debiutu zawodowego), oraz kolejnego.   
Pracownik etatowy  nabywa prawo do pierwszego urlopu w roku z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. 
Urlop kolejny - w przeciwieństwie do tego pierwszego –  pracownik nabywa się z góry na poczet zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. 
Liczba dni urlopu wypoczynkowego zależna jest od przebytego stażu pracy i wynosi odpowiednio 20 lub 26 dni. Do stażu pracy dolicza się także lata nauki. Ważne jest, aby pamiętać, że okres równoczesnej nauki i pracy nie sumuje się. Inne okresy takie jak pobieranie zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium przyznanego na okres stażu także wliczane są do tzw. stażu urlopowego.
 
Ustalając uprawnienia urlopowe musimy więc rozważyć czy pracownik nabywa prawo do urlopu z góry, czy z dołu, czy jest zatrudniony na pełny lub niepełny etat, a także czy przepracował cały rok kalendarzowy czy tylko kilka miesięcy.

Zachęcamy do przeczytania tej ciekawej publikacji.


 

ZMIANY W WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA

Od 01.01.2017 r. w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług (w tym wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami) minimalna stawka wynagrodzenia za wykonanie w/w umów wynosić będzie 13 zł brutto za godzinę pracy, a czas pracy w/w osób powinien być ewidencjonowany tak, aby Państwowa Inspekcja Pracy zderzając dwie wielkości, a mianowicie wysokość wypłaconego wynagrodzenia z liczbą przepracowanych godzin, mogła sprawdzić czy zleceniobiorca otrzymał gwarantowane minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy.

Strony umowy powinny określić w niej sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.  Słowo „potwierdzania” oznacza, że liczbę tych godzin powinien zaakceptować – w ustalonej przez strony formie – zleceniobiorca. Zatem nie może to być jedynie jednostronne ustalenie liczby godzin określone przez zleceniodawcę, lecz powinien zostać ustalony mechanizm potwierdzania ich przez zleceniobiorcę, chociażby w sposób dorozumiany.

W przypadku, gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, zleceniobiorca przedkłada zleceniodawcy w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

W związku z powyższym, począwszy od 1.01.2017 r. wszystkie umowy, o których mowa wyżej, zostaną rozszerzone o zapis mówiący o obowiązku monitorowania przez zleceniodawcę liczby godzin wykonania umowy przez zleceniobiorcę, o odnotowywaniu tej liczby przez zleceniodawcę i podawaniu jej do wiadomości zleceniobiorcy na każde jego żądanie. W sytuacji, gdy zleceniobiorca nie zgłosi takiego żądania lub po podaniu mu liczby godzin, nie zgłosi niezwłocznie zastrzeżeń, BSS zakładać będzie, że liczba ta została przez niego potwierdzona.  

Nie ma obowiązku ustalania w umowach między agencją pracy tymczasowej a pracownikami tymczasowymi sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia przez pracowników tymczasowych. Obowiązek ewidencjonowania czasu pracy tych osób spoczywa na pracodawcy.

Obowiązek przechowywania dokumentacji określającej sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia oraz dokumentacji potwierdzającej liczbę przepracowanych godzin obciąża przedsiębiorcę lub inną jednostkę organizacyjną, na rzecz której wykonywane jest zlecenie. Powyższą dokumentację przechowuje się przez okres 3 lat licząc od dnia, w którym wynagrodzenie z tytułu zlecenia stało się wymagalne.

Podatki w Polsce - ważne informacje dla inwestorów

W dodatku inwestycyjno-gospodarczym do magazynu Outsourcing & More ukazał się artykuł eksperta BSS, Doradcy Podatkowego Krzysztofa Wiśniewskiego. Autor przybliżył ważne informacje dla inwestorów dotyczące systemu podatkowego w Polsce. Między innymi opisane zostały zmiany w obowiązkach podatkowych dla procesu związanego z podejmowaniem działalności w Polsce. Najistotniejsze zmiany dotyczą  zmian w podatkach VAT oraz CIT.

Zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą publikacją

Kwadrologia artykułów Prezesa BSS SA

Miło nam poinformować o dalszym rozwoju współpracy BSS SA z portalem biznesowym outsourcingportal.pl. 

Na portalu opublikowana została kwadrologia artykułów Prezesa BSS SA Tomasza Maciejaka
pt.: „Budowa centrum outsourcingowego.” Cieszymy się, że tematyka outsourcingu jest nadal bardzo popularna. Tym bardziej miło nam, iż BSS uważany jest za eksperta w tej tematyce. 
Poniżej link do postronny z notatką o autorze oraz linkami do poszczególnych artykułów. 
http://www.outsourcingportal.eu/pl/eksperci/tomasz-maciejak
Zachęcamy do zapoznania się z poruszonymi zagadnieniami w publikacjach.

 

 

Od 1 stycznia 2017 r. mali przedsiębiorcy zapłacą mniej.

Podpisana niedawno przez Prezydenta ustawa zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 5 września 2016 r.) przewiduje  w odniesieniu do niektórych podatników zmniejszenie dotychczasowej 19% stawki podatku CIT na stawkę 15%. Ustawa przewiduje bowiem, że stawka 15% będzie mieć zastosowanie w odniesieniu tylko do 2 grup: małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność. 

Przez małego podatnika ustawa o PDOP uznaje podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Ustawa w zakresie stosowania 15% stawki podatku przewiduje jednak pewne ograniczenia. Preferencyjną stawką podatku nie są objęte m.in. podatkowe grupy kapitałowe, czyli grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, a po spełnieniu określonych przesłanek są odrębnym podatnikiem (art. 1a ustawy o PDOP). Ustawa przewiduje również ograniczenie możliwości stosowania stawki 15% dla podatników rozpoczynających działalność, którzy powstali w wyniku szeregu wskazanych w ustawie operacji restrukturyzacyjnych (np.: w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę). Podatnicy ci, nie będą mieli możliwości stosowania 15% stawki podatku CIT w roku rozpoczęcia działalności (przez który to rok należy rozumieć rok, w którym wystąpiły wskazane w omawianym przepisie operacje restrukturyzacyjne), jak również w następnym roku podatkowym, nawet gdy w tym kolejnym roku będą posiadali status małego podatnika (tzw. okres karencji).

Ustawa zmieniająca poza wprowadzeniem niższej stawki podatkowej przewiduje również pewne regulacje uszczelniające system podatkowy. Wprowadzono jeszcze dodatkowo zmiany m.in. w zakresie: 

 • określenia zasad ustalania przychodu – z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepieniężny – w wysokości wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa. Skutkiem zmiany ma być odejście od ustalania wartości przychodu poprzez odnoszenie się do wartości nominalnej obejmowanych udziałów;
 • doprecyzowania warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziałów spółek oraz rozszerzenie zakresu stosowania tego warunku o transakcje tzw. wymiany udziałów. Zmiana miała na celu rozszerzenie możliwości stosowania tego warunku do transakcji „wymiany udziałów”. Zmiana ta nakierowana jest również na doprecyzowanie istniejącej obecnie regulacji;
 • doprecyzowania warunku stosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez ich odbiorcę, będącego jednocześnie ich rzeczywistym właścicielem (tzw. beneficial owner). Przez rzeczywistego właściciela należy rozumieć podmiot otrzymujący daną należność dla własnej korzyści, niebędący pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części danej należności innej osobie lub podmiotowi.

Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika?

Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika?


Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 15 września 2016 r. (nr IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ) potwierdził, że płatnicy nie muszą odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy pracownika, jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mają możliwości jej pobrania. Problematyka taka była już przedmiotem rozbieżnych interpretacji prawa podatkowego. Tym razem z wnioskiem o zajęcie stanowiska zwróciła się Spółka, która nie uwzględniła w przychodzie swojego pracownika wartości świadczenia niepieniężnego, a błąd dostrzegła dopiero po odejściu pracownika z firmy. Po takim czasie Spółka w wyniku braku jakichkolwiek wypłat pieniężnych na rzecz byłego pracownika nie mogła pobrać zaliczki na podatek. Uznała jednak, że wystarczające będzie wykazanie wartości świadczenia w naturze na PIT-11, jako przychód oraz wpisanie wartości „0”, jako wartości przekazanego podatku.
Organ podatkowy potwierdził stanowisko Spółki i uznał, że skoro z powodów od siebie niezależnych firma nie jest w stanie pobrać zaliczki na podatek dochodowy od byłego pracownika to nie ma obowiązku dokonywania wpłat zaliczki na podatek dochodowy. Płatnik zobowiązany jest jedynie wykazać w PIT-11 wartość przychodu z tytułu świadczeń w naturze, natomiast jako wysokość pobranej zaliczki z tego tytułu podać kwotę „0”. Jednakże były pracownik będzie zobowiązany uwzględnić ten przychód w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek. 
Przypomnijmy, że podobne stanowisko zajął również MF w zmienionej przez siebie interpretacji indywidualnej z 8 czerwca 2012 r. (DD3/033/140/IMD/10/PK-424). Sprawa dotyczyła wówczas wartości świadczeń w naturze otrzymywanych przez pracownicę przebywającą na zasiłku chorobowym (gdy świadczenia wypłacał ZUS). Płatnik zadał m.in. pytanie czy powinien opłacić podatek z własnych środków, a potem dochodzić jego zwrotu od pracownicy. Organ podatkowy w rezultacie uznał, że płatnik, który nie ma faktycznych możliwości pobrania zaliczki nie jest obowiązany dokonać jej zapłaty z własnych środków, a następnie dochodzić jej zwrotu od pracownika. Takie zobowiązanie nie wynika bowiem z przepisów podatkowych.
W naszej ocenie stanowisko takie jest dalej zgodne z przepisami określającymi rolę płatnika w procesie realizacji zobowiązań podatkowych, pomimo tego każdą sytuację niepobrania zaliczki na podatek przez płatnika należy rozpatrywać indywidualnie gdyż taka sytuacja powinna być zawsze szczegółowo uzasadniona.  

autor: Magdalena Szczepańska, Specjalista ds. Polityki Podatkowej w BSS SA

Sylwia Kozula "Komunikacja wewnętrzna – niedoceniana składowa efektywności"

Współczesne firmy dbają o rozwój, wciąż doskonaląc swoje plany i strategie biznesowe. Jednym z istotnych elementów wpływających na sukces implementacji strategii oraz efektywność podejmowanych działań jest bez wątpienia komunikacja wewnętrzna. Sylwia Kozula - specjalista ds. projektów w BSS SA poruszyła w swojej publikacji temat analizy i budowy efektywnej komunikacji w organizacji. Artykuł opublikowany został na portalu Publicrelations.pl

Polecamy lekturę tej bardzo ciekawej publikacji!

http://bit.ly/2cu9mQQ1

 

Iwona Maciejczyk, "Planowanie kapitału obrotowego" - Magazyn MANAGER

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na osiągane wyniki finansowe, dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania powinno zadbać o odpowiedni poziom źródeł finansowania, czyli zapewnić sobie płynność finansową. Jednym z elementów zarządzania płynnością jest zarządzanie kapitałem obrotowym.W magazynie Manager nasz ekspert Iwona Maciejczyk radzi jak planować kapitał obrotowy przedsiębiorstwa . Zapraszamy do lektury.

Koniec "syndromu pierwszej dniówki" - zmiany w Kodeksie Pracy

Koniec "syndromu pierwszej dniówki" - zmiany w Kodeksie Pracy

 

W świetle zmian w prawie podatkowym od 1 września 2016 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu Pracy, które likwidują syndrom tzw. „pierwszej dniówki”. 
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, umowę o pracę należało potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia pracy, czyli do końca tego dnia. 
Podczas kontroli inspekcji pracy osoby, które nie miały umowy, często wskazywane były jako pracujące pierwszy dzień. 
Nowelizacja Kodeksu pracy spowodowała, że każdy pracownik musi już pierwszego dnia pracy, przed jej fizycznym podjęciem, mieć umowę na piśmie, albo potwierdzone na piśmie jej warunki. Nowelizacja zakłada także konieczność zapoznania pracownika z regulaminem pracy przed jej rozpoczęciem. 
Nie przestrzeganie tego wymogu stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Dbamy o bezpieczeństwo biznesu naszych klientów.
Jako rzetelny partner biznesowy informujemy swoich klientów o zmianach prawnych wpływających na ich działalność gospodarczą.

W przypadku dodatkowych pytań w powyższej tematyce oraz w zakresie usług BSS - zachęcamy do kontaktu.

tomasz_trebski@bssCE.com

tel. 723 232 202

 

 

Czy oddelegowanie i delegacja (podróż służbowa) pracownika to to samo?

Czy oddelegowanie i delegacja (podróż służbowa) pracownika to to samo? Z pewnością nie i trzeba pamiętać, że to nie tylko kwestia definicji, ale przede wszystkim różnic w rozliczeniach zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Co istotne w przepisach prawa nie ma definicji oddelegowania i bywa to przyczyną sporów z organami kontroli w kwestii spełnienia wymogów formalnych związanych ze stosunkiem pracy. Z oddelegowaniem mamy do czynienia, gdy pracownik zostanie odesłany do pracy na pewien określony czas do innej miejscowości,  niż wskazana w umowie będąca miejscem wykonywania pracy.  Mamy jasność natomiast co do definicji podróży służbowej, gdyż Kodeks pracy  objaśnia, iż podróż służbowa odbywa się na wyraźne polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba  przedsiębiorstwa lub w której praca jest przez pracownika wykonywana.

W zależności od miejsca docelowego podróże służbowe mogą być  krajowe i zagraniczne i różnią się one sposobem rozliczenia oraz wysokości diet.

Kolejna kwestia wpływająca na rozliczenie podróży służbowej dotyczy środków transportu pracownika w wyznaczone miejsce delegacji. 

O tych i innych aspektach wpływających na sposób rozliczeń podróży służbowych przeczytać można w Rzeczpospolitej w artykule naszego eksperta Katarzyny Małolepszy „Zwrot wydatków za delegację bez podatków – tylko do wysokości limitów.”

http://archiwum.rp.pl/artykul/1313221-Zwrot-wydatkow-za-delegacje-bez-podatku-%E2%80%93-tylko-do-wysokosci-limitow.html#.V3zMD1m3yM8


Krzysztof Wiśniewski "Are There Differences Between How Tax Regulations in Poland and IAS Treat Intangible Assets?". Emerging Europe

We współczesnych okolicznościach gospodarczych nie ma firmy, która funkcjonowałaby bez nabywania czy wytwarzania wartości niematerialnych i prawnych. W Polsce, tak jak w wielu krajach europejskich, regulacje podatkowe nieco inaczej definiują pojęcie wartości niematerialne i prawne aniżeli regulacje rachunkowe. Zapraszamy do lektury eksperta BSS.

http://emerging-europe.com/voices/voices-business/are-there-differences-between-tax-regulations-in-poland-and-how-ias-treat-intangible-assets/

Marek Binio, "Za wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości odpowiada kierownik" - Rzeczpospolita

Czy wiesz, że nieprzygotowanie lub niezłożenie sprawozdania finansowego do właściwego rejestru sądowego lub urzędu skarbowego grozi sankcjami cywilnymi, karnymi i karnymi skarbowymi? 
Kto ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości?

Dowiedz się więcej i przeczytaj artykuł opublikowany na łamach Rzeczpospolitej. Autorem artykułu jest Marek Binio, Z-ca Dyrektora ds. Rachunkowości w Business Support Solution SA 

http://www.rp.pl/Rachunkowosc/306229989-Za-wykonanie-obowiazkow-z-zakresu-rachunkowosci-odpowiada-kierownik.html

Aleksandra Jaraczewska "Zatwierdzanie sprawozdania finansowego". Gazeta Finansowa

Czy Twoje sprawozdanie finansowe na pewno zostało prawidłowo zatwierdzone? Upewnij się i przeczytaj artykuł pt. "Zatwierdzanie sprawozdania finansowego" opublikowany na łamach Gazety Finansowej. Autorką artykułu jest Aleksandra Jaraczewska, Z-ca Dyrektora ds. Konsolidacji i Polityki Rachunkowej Grupy w Business Support Solution SA

Iwona Maciejczyk "Dowiedz się, na czym zarabiasz". Rzeczpospolita.

Czy sprawozdanie finansowe dostarcza wystarczających informacji do zarządzania jednostką? Tak, jeśli firma zadba o odpowiednio skonstruowane plany kont i i ich analitykę. Zapraszamy do lektury artykułu: "Dowiedz się na czym zarabiasz" autorstwa Iwony Maciejczyk z-cy dyrektora ds. controllingu w Business Support Solution SA

Krzysztof Szydłowski "Umowę spółki można zmienić przez internet". Rzeczpospolita.

Informujemy, iż 24 maja 2016 r. w Rzeczpospolitej w dodatku Ekspert Księgowego ukazał się  artykuł Radcy Prawnego BSS SA Krzysztofa Szydłowskiego pt." Umowę spółki można zmienić przez internet."
Tym samym po raz kolejny wypowiedź naszego eksperta została doceniona przez redakcję tego poczytnego dziennika.
Gratulujemy autorowi, a Państwa zachęcamy do lektury.

TRIATHLON Z EKSPERTEM BSS

W ramach cyklu "Triathlon z ekspertem" publikowanym na outsourcingportal.pl ukazał się wywiad z Wiceprezes BSS SA - Joanną Rzeźniczak na temat outsourcingu usług finansowo-księgowych w Polsce.

Zapraszamy do lektury

Beata Karczewska "E-deklaracje: kiedy wystarczą dane autoryzujące zamiast podpisu elektronicznego". Rzeczpospolita.

Na łamach Rzeczpospolitej opublikowano artykuł Beaty Karczewskiej - Głównego Koordynatora ds. Rachunkowości w Business Support Solution na temat "E-deklaracje: kiedy wystarczą dane autoryzujące zamiast podpisu elektronicznego".

Zachęcamy do lektury.

Wywiad z Markiem Binio - Z-cą Dyr. ds. Rachunkowości Spółek Hurtowych i Pozostałych o wyzwaniach finansowo-księgowych w obsłudze branży hurtowej dla Outsourcing&More

Na początku lutego ukazał się wywiad z Z-cą Dyr. ds. Rachunkowości Spółek Hurtowych i Pozostałych - Markiem Binio na temat wyzwań finansowo-księgowych jakie stoją przed branżą hurtową. Wywiad publikuje magazyn Outsourcing&More.

Zapraszamy do lektury.

Wywiad z kobietami sukcesu Business Support Solution w magazynie Businesswoman&Life

Na przełomie roku w magazynie Businesswoman&Life ukazał się wywiad z trzema kobietami sukcesu BSS – Joanną Skrobirandą – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Iwoną Maciejczyk – Z-cą Dyrektora ds. Controllingu oraz Beatą Mikłą-Rędziak – Kierownikiem Działu Rachunkowości, w którym poruszane są kwestie wsparcia dla biznesu, jakim jest outsourcing procesów finansowych.

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do lektury.

ZMIANY W UMOWACH TERMINOWYCH W 2016 ROKU - na OutsourcingPortal.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi umów terminowych, jakie zajdą na początku 2016 roku.

Autorką tekstu jest Marta Waliszewska, Z-ca Kierownika Działu Administracji Kadrowo-Płacowej w BSS SA.

Od 22 lutego 2016 r. zmieniają się przepisy Kodeksu Pracy w zakresie umów terminowych.
Zgodnie z nowelizacją przepisów Kodeksu Pracy zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony nie będzie mogło być dłuższe niż 33 miesiące z jednoczesną dopuszczalną trzykrotnością ich zawierania w ciągu tego okresu. (zmiana art. 251 § 1 KP).  
Ponadto takie same okresy wypowiedzenia mają dotyczyć umów na czas nieokreślony i na czas określony
.

Czytaj więcej:

http://www.outsourcingportal.pl/pl/outsourcing/wiadomosci/zmiany-w-umowach-terminowych.html

 

Artykuł Sławomira Wachowicza "Jak poprawić płynność finansową". Rzeczpospolita 23.09.2015

W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Sławomira Wachowicza - Dyrektora Działu Finansowego BSS, w którym autor wypowiada się nt. poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do lektury.

Artykuł Prezesa Zarządu Tomasza Maciejaka w Gazecie Finansowej

W dodatku do Gazety Finansowej - Outsourcing, ukazał się artykuł Prezesa Zarządu Tomasza Maciejaka pt.:Właściwe zaprojektowanie procesu zarządzania zmianą wymaga stworzenia konceptu pracy "jednego zespołu".

Zapraszamy do lektury.

Publikacja Wiceprezes Zarządu Joanny Rzeźniczak na łamach OutsourcingPortal

Na łamach outsourcingportal.pl ukazał się artykuł Wiceprezes Zarządu - Joanny Rzeźniczak nt.: "Co branża BPO w Polsce może zaoferować swoim klientom?". Zapraszamy do lektury.

Publikacja Iwony Maciejczyk - Z-cy Dyrektora ds. Controllingu na łamach Gazety Finansowej

W Gazecie Finansowej ukazał się artykuł naszego eksperta ds. controllingu – Iwony Maciejczyk pt.: "Controlling nie tylko dla dużych firm".
Zachęcamy do lektury, a autorce serdecznie gratulujemy!

Artykuł Anny Zagozdy - Biegłego Rewidenta i Finance Managera w studenckim magazynie FORWARD

Magazyn studencki Forward w swoim najnowszym numerze opublikował artykuł ekspercki, którego autorką jest Anna Zagozda Biegły Rewident i Finance Manager w BSS SA. Artykuł pod tytułem "Specjalizacja rachunkowość - możliwości rozwoju zawodowego" przedstawia różne ścieżki kariery, jakie mogą obrać studenci kierunków związanych  z  rachunkowością. Autorka w ciekawy sposób opisała swoje doświadczenia zawodowe oraz możliwości uzyskania tytułów i uprawnień w sektorze finansowo- księgowym.
Serdecznie zachęcamy do lektury!

Tax News 1-2/2016

W tym numerze:

1. Witamy w naszym Newsletterze

2. Termin składania większości deklaracji

3. Nagrody w konkursach organizowanych dla kontrahentów – pobór podatku

4. Alkohol, jako koszt podatkowy

5. Nieodpłatne wykonywanie funkcji przez członka zarządu nie jest jednoznaczne z powstaniem nieodpłatnego świadczenia

6. Dokumentacja cen transferowych - limit nie ma zastosowania tylko do jednej transakcji

7. Kiedy pożyczki dla podmiotów powiązanych poza proporcją sprzedaży w VAT?

8. Prawo podatkowe nie jest tożsame z bilansowym – NSA

9. Znaki towarowe nadal szansą na optymalizację

10. Czy zwrot handlowcom wydatków na nocleg jest ich przychodem?

11. Badania kliniczne na rzecz sponsora nie są zwolnione z VAT

12. Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 3-4/2015

W tym numerze:

1. Odsprzedaż pracownikom usług medycznych zwolniona z VAT

2. Nie każda polisa to przychód pracownika

3. Amortyzację należy korygować na bieżąco

4. Wynagrodzenie dla komplementariusza należy powiększyć o VAT

5. VAT od świadczeń dla pracowników

6. Zestawienie aktywów i pasywów nie przesądza o upadłości

7. VAT od środków trwałych przy likwidacji - TSUE rozstrzygnie

8. Nowe zwolnienia w podatkach lokalnych

9. Odprawy pracownicze a opodatkowanie

10. Przechowywanie dokumentów w spółkach strefowych (SSE)

11. Czynności o charakterze marketingowym a zwolnienie z VAT

12. Usługi powiązane nie powinny być dzielone

13. Odliczenie 100% VAT od eksploatacji auta służbowego

14. Podatek od nieruchomości w przypadku tymczasowego obiektu budowlanego (np.: namiotu)

15. Kalendarium podatkowe na czerwiec – lipiec 2015

16. Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 05-06/2015

W tym numerze:

1. Udział i wyjście z podatkowej grupy kapitałowej a rozliczenie straty.
2. Nie ma podatku od instalacji produktów poza SSE.
3. Sponsorowany wyjazd lekarza bez podatku.
4. Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału z innego kraju UE.
5. Uprawdopodobnienie nieściągalności należności.
6. Zagraniczny dochód nie wpływa na wysokość podatku liniowego PIT.
7. Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą wymusza rozliczenie jak przedsiębiorca.
8. Odpłatne niszczenie towarów bez podatkowych oszczędności.
9. Noclegi bez podatku.
10. Premia z zysku netto kosztem podatkowym.
11. Informacje o zmianach w podatkach.
12. Kalendarium podatkowe na sierpień - wrzesień 2015.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 7-8/2015

W tym numerze:

 1. Sprzedaż firmowego auta wiąże się z aktualizacją VAT-26
 2. Odstępne może być kosztem uzyskania przychodów
 3. Szacowanie przychodu przy aportach z agio w świetle uchwały NSA z 20 lipca 2015r.
 4. Nie każdy najem to usługa kompleksowa
 5. Ulga na nowe technologie. Ograniczenia.
 6. Kiedy nie ma obowiązku doręczania faktur VAT
 7. Pierwsze zasiedlenie budzi mniejsze wątpliwości
 8. Konkursy
 9. Izba Skarbowa przegrała spór o amortyzację
 10. Sprzedaż poza specjalną strefą, także z ulgą
 11. VAT od kontraktów menadżerskich
 12. Inne
 13. Kalendarium podatkowe na październik-listopad 2015
 14. Nasze usługi
POBIERZ PDF

Tax News 9-10/2015

W tym numerze:

Inne przychody chronią menadżera przed składkami

Fiskus potwierdza: wizerunek można rozliczyć w ramach biznesu

Noclegi pracowników mobilnych bez PIT

Naczelny Sąd Administracyjny podzielony w sprawie straty

Prawo wybory dostawcy gwarantuje niższą stawkę przy najmie

NSA wypowiedział się w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów odsetek

w ramach systemu cashpoolingu

Nie ma PIT od ubezpieczenia w podróży służbowej za granicą

Prezes może pracować za darmo

Brak opodatkowania przy wydawaniu gadżetów firmowych pracownikowi

Inne

Kalendarium podatkowe na listopad - grudzień 2015

Alert rachunkowy

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 11-12/2015

W tym numerze:

Powierzenie pracownikowi telefonu bez PUT na czas jego nieobecności związanej
z chorobą

Sposób przechowywania e-faktur

Odszkodowania, jako reprezentacja - nowa linia interpretacyjna .

Kredyt kupiecki, to odrębna usługa finansowa

Fiskus zadowoli się skanem dokumentów

Przychód z archiwizacji dokumentacji w dniu zapłaty

Zakwaterowanie i inne świadczenia pracownicze – zwrot w podejściu fiskusa

Świąteczne benefity dla pracowników – skutki na gruncie pdof

Inne

Kalendarium podatkowe na styczeń – luty 2016

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 3-4/2016

W tym numerze:

1. Witamy w naszym Newsletterze

2. Wartość transakcji a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

3. Faktura korygująca. Potwierdzenie nie zawsze wymagane

4. Usługi likwidacji szkód – zakwestionowanie zwolnienia z VAT

5. Wymiana udziałów w spółce. Zmiana interpretacji

6. Pożyczki dla pracowników a „podatek bankowy”

7. Inne

8. Kalendarium podatkowe na maj – czerwiec 2016

9. Nasze usługi

POBIERZ PDF

TAX NEWS 7-8 2016

W tym numerze:

Sklep internetowy nie zawsze uniknie kasy fiskalnej
W cenach transferowych liczą się też zyski i straty nadzwyczajne
Auto służbowe w prywatnym użytku a obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej
Zwrot kosztów opłat za autostrady i za parkingi podlega opodatkowaniu PIT
Klauzula obejścia prawa podatkowego już obowiązuje
Rekompensata dla podmiotu działającego na obszarze SSE poza zwolnieniem z PDOP
Organy muszą dysponować dowodami wskazującymi na rzeczywiste poniesienie wydatków
Inne
Kalendarium podatkowe na wrzesień – październik 2016
Nasze usługi

POBIERZ PDF

TAX NEWS 9-10 2016

W tym numerze:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy świadczeń pieniężnych
Rusztowanie to urządzenie przemysłowe
Sama obiektywna możliwość użycia samochodu do celów prywatnych wyklucza pełne odliczenie VAT
Niższy podatek od nagród wciąż nie dla firm
Spór o PIT od noclegów dla pracowników
Organy skarbowe kwestionują koszty związane z …jachtami
Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika
Od 1 stycznia 2017 r. mali przedsiębiorcy zapłacą mniej
Decyzja KE dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej
Kalendarium listopad – grudzień 2016
Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 1-2 2017

W tym numerze:

Witamy w naszym Newsletterze
Zbycie nieruchomości a zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Usługi likwidacji szkód a zwolnienie w VAT
Podatek u źródła-miejsce osiągania przychodów od 2017 r.
50% koszty uzyskania przychodów u pracownika
Przedłużenie zwrotu podatku VAT - możliwa skarga
Ulga na działalność B+R – moment rozliczenia kosztów
Skorygowane zaliczki na podatek a prawo do niższych odsetek
Kwestia zabezpieczenia interpretacją po połączeniu spółek
Inne
Kalendarium Styczeń-luty 2017
NASZE USŁUGI

POBIERZ PDF

Tax News 3-4 2017

W tym numerze:
Kara za zaniedbanie wynikająca z umowy z kontrahentem nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
Brak obowiązku opodatkowania zużycia paliwa w samochodach służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych
TP - nowe progi dokumentacyjne nietypowe interpretacje
Wydanie upominków a opodatkowanie VAT
Klauzula generalna obejścia prawa-opinia zabezpieczająca narzędziem w rękach podatników - odpowiedź MF na interpelację poselską
Wsparcie w zarządzaniu aktywami ubezpieczeniowymi nie jest zwolnione z VAT-u
Inne
Kalendarium marzec-kwiecień 2017
Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 5-6 2017

W tym numerze:

Witamy w naszym newsletterze

Nabycie materiałów stockowych a opodatkowanie podatkiem u źródła

Korygowanie pustych faktur

Czy prezes zarządu jest podatnikiem vat?

Napoje alkoholowe na spotkaniach z kontrahentami znowu poza kosztami podatkowymi

Najem auta pracownikom wyklucza pełne odliczenie vat

Odpowiednio sformułowany zakres obowiązków pozwoli na odliczenie działalności badawczo-rozwojowej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w zakresie opinii i ekspertyz od podmiotów innych niż publiczne jednostki naukowe

Inne

Kalendarium czerwiec 2017

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 7-8 2017

W tym numerze:

Odmowa prawa do odliczenia gdy kontrahent jest nieaktywnym podatnikiem
- opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie C-101/16

Komunikaty MF w sprawie szkodliwej optymalizacji podatkowej

Odwrotne obciążenie-branża budowlana

(Nie)dopuszczalność korekty podstawy opodatkowania i należnego VAT w razie braku
zapłaty od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Inne

Kalendarium lipiec/sierpień 2017

POBIERZ PDF

Tax News 9-10 2017

W tym numerze:

Usługa przetwarzania danych (usługi w chmurze) przez kontrahenta zagranicznego a opodatkowanie podatkiem u źródła

Sporządzenia dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym

Umorzenie udziałów ciągle poza zakresem stosowania przepisów o cenach transferowych

Inne

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 11-12 2017

W tym numerze:

Strata podatkowa przedawnia się już po pięciu a nie (nawet) po 10 latach
Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT-stanowisko MF
Odliczenie kosztów pracowniczych w uldze B+R
Ważne komunikaty ze strony MF (manipulowanie cenami w zestawach)
Kasy fiskalne on-line
Kalendarium na grudzień 2017

POBIERZ PDF

Tax News 1-2/2018

W tym numerze:

Uprawdopodobnienie obawy o uregulowanie należności podatkowej wystarczy od zabezpieczenia roszczeń przez organ podatkowy

Nie ma konieczności kontynuacji dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki

Transakcja spółki z udziałowcem będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej a obowiązek dokumentacyjny

Wprowadzenie tzw. „minimalnego podatku dochodowego”

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży

Można sprawdzić swojego kontrahenta - ustawa STIR już funkcjonuje

JPK od 1 stycznia 2018 r. dotyczy też mikroprzedsiębiorców

Niektóre zmiany w PIT od 2018 r.-nowe limity dla zwolnień i zmiany w zakresie kosztów 50%

Kalendarium luty/marzec 2018 r.

POBIERZ PDF

Tax News 5-6/2014

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. Nieodpłatne świadczenia – wyrok TK.
3. Działalność w SSE a Podatkowa Grupa Kapitałowa.
4. CIT: otrzymanie dotacji a korekta amortyzacji.
5. CIT: wpływ kompletności budynku na koszty amortyzacji.
6. CIT: definicja podziału zysku.
7. CIT: Faktoring odwrócony bez korekty kosztów.
8. CIT – przychód z poręczenia w grupie.
9. VAT – definicja transakcji łańcuchowej.
10. VAT: wymogi formalne dla faktury zbiorczej korygującej.
11. Apartament nie zawsze będzie lokalem mieszkalnym.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 3-4/2014

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. VAT - koniec zwolnienia dla sprzedaży samochodów używanych.
3. VAT – sankcje karne za nieprawidłowe odliczenie VAT od samochodów.
4. VAT – nie każdy wstęp uprawnia do obniżonej stawki.
5. CIT – promocja pośrednia jako KUP.
6. CIT – jak uniknąć ograniczeń z niedostatecznej kapitalizacji.
7. CIT – przekształcenie nie uzdrowi agio.
8. Procedura–przedawnienie przerywa tylko skuteczna egzekucja.
9. PIT – bony w konkursie dla sprzedawców bez zwolnienia.
10. Kalendarium podatkowe.
11. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 1-2/2014

1. Od Redakcji
2. CIT/PIT – czynsze najmu aut bez limitu odliczenia.
3. CIT/PIT – obiad z kontrahentem jednak kosztem podatkowym.
4. CIT – kapitalizacja odsetek tak jak zapłata.
5. VAT – ocena ryzyka też jest zwolniona z VAT.
6. VAT – moment dokonania dostawy od nowego roku.
7. Kalendarium podatkowe.
8. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 10-11/2013

W tym numerze:
1. Od Redakcji
2. CIT- obiad z kontrahentem to nie reprezentacja.
3. CIT- koszty organizacji WZW obniżą podatek.
4. CIT- odszkodowanie w leasingu za nadmierne zużycie też jest kosztem.
5. CIT- raport wierzytelności nie zawsze jest kosztem.
6. Procedura- wysokość straty może być określona po przedawnieniu.
7. Procedura- moment zaliczenia nadpłaty na zaległość .
8. VAT- wydanie nagród do dostawa.
9. VAT- opłata motywacyjna bez vat.
10. Wysokość kar z KKS w 2014r.
11. Kalendarium podatkowe.
12. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 6-7/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. PIT – impreza integracyjna bez PIT.
3. PIT – koszty przegranego procesu.
4. VAT - rozliczenie kosztów mediów poza najmem.
5. VAT – likwidacja szkód bez podatku.
6. VAT – ZFŚS nie podlega VAT.
7. Podatnikiem jest także użytkownik nieruchomości.
8. Nieruchomości – organ podatkowy nie może prowadzić postępowania przeciw ewidencji gruntów.
9. CIT – opodatkowanie likwidacji SKA.
10. CIT – kredytowanie dywidendy nie popłaca.
11. CIT – koszty amortyzacji drogiego samochodu.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 4-5/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. CIT - OC Zarządu NKUP.
3. CIT – konwersja wierzytelności na kapitał bez KUP.
4. CIT – otrzymanie dotacji nie może spowodować zaległości.
5. VAT – kiedy opodatkować usługę logistyczną?
6. VAT – premia za usługę podlega odrębnemu opodatkowaniu.
7. VAT – obrotem przy aporcie tylko wartość rynkowa.
8. VAT – czy pro forma podlega VAT?
9. VAT – samochód demo też daje pełne odliczenie VAT.
10. Procedura – przy milczącej interpretacji korzyść podwójna.
11. Nowe prawo – ustawowe terminy płatności.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 3/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. PIT – udział w imprezach integracyjnych bez podatku.
3. CIT – zwrot wydatków bez podatku tylko po ich zapłaceniu.
4. Ordynacja – przyszły wspólnik może pytać o planowaną spółkę.
5. Ordynacja – egzekucja podatku trwa mimo postępowania podatkowego.
6. Ordynacja – można szybciej skarżyć Ministra za złą interpretację.
7. SSE - możliwe są przesunięcia między strefami.
8. VAT - co to jest usługa elektroniczna?
9. VAT - zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych.
10. VAT - będą zmiany w kasach od 1 kwietnia 2013
11. Kalendarium podatkowe.
12. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 1-2/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. ETS – ubezpieczenie w leasingu.
3. Spłata kredytu walutowego a różnice kursowe.
4. Kapitalizacja odsetek a KUP.
5. Przy agio przychodem zawsze nominał wartości udziałów.
6. Utrata wadium to NKUP.
7. Wzajemne potrącenia nie są nieodpłatne.
8. SSE – podatnik nie wyznania daty rozpoczęcia szkoły.
9. Nieodpłatne świadczenia dla managera.
10.PIT – zwolnienie dla kuponów.
11.Ogłoszenie upadłości – kiedy jest właściwy czas.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Podatek od przychodów z budynków - zmiany w 2019 roku

zobacz
zrezygnuj

Ceny transferowe - kolejna rewolucja

zobacz
zrezygnuj

Podatek u źródła

zobacz
zrezygnuj

Planowane zmiany przepisów podatkowych na 2019 rok - leasing, najem, użytkowanie samochodów osobowych

zobacz
zrezygnuj

Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r.

zobacz
zrezygnuj

Nowy standard rachunkowości MSSF 16 - Leasing

zobacz
zrezygnuj

Przewodnicy w dżungli zmieniających się przepisów

zobacz
zrezygnuj

Kiedy zaczyna się proces obsługi klienta w usługach profesjonalnych?

zobacz
zrezygnuj

Jak rozliczyć likwidację środka trwałego

zobacz
zrezygnuj

Prezes BSS SA Joanna Rzeźniczak - "Outsourcing, czyli wsparcie".

zobacz
zrezygnuj

Otwarty i analityczny umysł przepisem na sukces w księgowości

zobacz
zrezygnuj

Likwidacja spółki. Co z dokumentacją księgową i kadrową

zobacz
zrezygnuj

Jak dbać o płynność finansową, aby uniknąć kłopotów?

zobacz
zrezygnuj

Zatrudnianie i rozliczanie cudzoziemców z Ukrainy – ogólne zasady

zobacz
zrezygnuj

Projekt zmian w VAT - system podzielonej płatności - split payment

zobacz
zrezygnuj

Odmowa prawa do odliczenia, gdy kontrahent jest nieaktywnym podatnikiem - opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia  31 maja 2017 r. w sprawie C-101/16

zobacz
zrezygnuj

Coraz szersza rola CFO - Joanna Skrobiranda

zobacz
zrezygnuj

Zmiany w przepisach w 2017 dla pracowników, zleceniobiorców i pracodawców.

zobacz
zrezygnuj

Wybrane ulgi i odliczenia za rok 2016 w rozliczeniach rocznych

zobacz
zrezygnuj

Wybrane zmiany w podatkach w 2017 roku

zobacz
zrezygnuj

Zmiany od 1 stycznia 2017 w prawie pracy

zobacz
zrezygnuj

Marta Waliszewska - Ile urlopu po miesiącu pracy?

zobacz
zrezygnuj

ZMIANY W WYSOKOŚCI MINIMALNEJ STAWKI WYNAGRODZENIA

zobacz
zrezygnuj

Podatki w Polsce - ważne informacje dla inwestorów

zobacz
zrezygnuj

Kwadrologia artykułów Prezesa BSS SA

zobacz
zrezygnuj

Od 1 stycznia 2017 r. mali przedsiębiorcy zapłacą mniej.

zobacz
zrezygnuj

Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika?

zobacz
zrezygnuj

Sylwia Kozula "Komunikacja wewnętrzna – niedoceniana składowa efektywności"

zobacz
zrezygnuj

Iwona Maciejczyk, "Planowanie kapitału obrotowego" - Magazyn MANAGER

zobacz
zrezygnuj

Koniec "syndromu pierwszej dniówki" - zmiany w Kodeksie Pracy

zobacz
zrezygnuj

Czy oddelegowanie i delegacja (podróż służbowa) pracownika to to samo?

zobacz
zrezygnuj

Krzysztof Wiśniewski "Are There Differences Between How Tax Regulations in Poland and IAS Treat Intangible Assets?". Emerging Europe

zobacz
zrezygnuj

Marek Binio, "Za wykonanie obowiązków z zakresu rachunkowości odpowiada kierownik" - Rzeczpospolita

zobacz
zrezygnuj

Aleksandra Jaraczewska "Zatwierdzanie sprawozdania finansowego". Gazeta Finansowa

zobacz
zrezygnuj

Iwona Maciejczyk "Dowiedz się, na czym zarabiasz". Rzeczpospolita.

zobacz
zrezygnuj

Krzysztof Szydłowski "Umowę spółki można zmienić przez internet". Rzeczpospolita.

zobacz
zrezygnuj

TRIATHLON Z EKSPERTEM BSS

zobacz
zrezygnuj

Beata Karczewska "E-deklaracje: kiedy wystarczą dane autoryzujące zamiast podpisu elektronicznego". Rzeczpospolita.

zobacz
zrezygnuj

Wywiad z Markiem Binio - Z-cą Dyr. ds. Rachunkowości Spółek Hurtowych i Pozostałych o wyzwaniach finansowo-księgowych w obsłudze branży hurtowej dla Outsourcing&More

zobacz
zrezygnuj

Wywiad z kobietami sukcesu Business Support Solution w magazynie Businesswoman&Life

zobacz
zrezygnuj

ZMIANY W UMOWACH TERMINOWYCH W 2016 ROKU - na OutsourcingPortal.pl

zobacz
zrezygnuj

Artykuł specjalisty ds. polityki podatkowej - Magdaleny Szczepańskiej na łamach Rzeczpospolitej 28.09.2015

zobacz
zrezygnuj

Artykuł Sławomira Wachowicza "Jak poprawić płynność finansową". Rzeczpospolita 23.09.2015

zobacz
zrezygnuj

Artykuł Prezesa Zarządu Tomasza Maciejaka w Gazecie Finansowej

zobacz
zrezygnuj

Publikacja Wiceprezes Zarządu Joanny Rzeźniczak na łamach OutsourcingPortal

zobacz
zrezygnuj

Publikacja Iwony Maciejczyk - Z-cy Dyrektora ds. Controllingu na łamach Gazety Finansowej

zobacz
zrezygnuj

Artykuł Anny Zagozdy - Biegłego Rewidenta i Finance Managera w studenckim magazynie FORWARD

zobacz
zrezygnuj
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.