0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Aktualnie na etapie konsultacji społecznych znajduje się  projekt zmian ustawy o VAT i innych ustaw przewidujący wprowadzenie mechanizmu tzw. podzielonej płatności w VAT, którego głównym celem jest uszczelnienie systemu VAT.

Narzędzie split payment polega na tym, że nabywca towarów/usług będzie mógł dokonać płatności za nabytą usługę bądź towar w dwóch kwotach - oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

  • - w kwocie należności netto – na rachunek wskazany przez sprzedawcę (rachunek bieżący) oraz
  • - w kwocie samego podatku – na dedykowany dla potrzeb VAT rachunek (rachunek VAT). Jednocześnie dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie dla podatnika ograniczony.

Środki zgromadzone na rachunku VAT, będą przeznaczone do:

- zapłaty zobowiązania VAT z deklaracji podatkowej

- zapłaty podatku naliczonego z faktur zakupowych.

Mechanizm split payment znajdzie zastosowanie do płatności regulowanych tylko między przedsiębiorcami. Inicjatywa takiego sposobu rozliczenia będzie spoczywała na nabywcy, skutkiem czego włączony w ten sposób rozliczeń będzie również sprzedawca/dostawca towarów i usług. Ograniczenie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku VAT sprzedawcy wiąże się z tym, że naczelnik urzędu skarbowego dopiero na wniosek podatnika może w terminie 90 dni  wydać postanowienie o zgodzie na inne przeznaczenie środków na tym rachunku niż regulowanie VAT. Odmowa zgody na inne przeznaczenie środków z rachunku VAT zapadać będzie w drodze decyzji m.in. w sytuacji kiedy zachodzić będzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane lub gdy wobec podatnika toczy się inne postępowanie lub prowadzona jest kontrola.

Należy zauważyć, że  mechanizm nie będzie móogł być  wkorzystywany do  należności regulowanych gotówką, jako że z dopuszczalnych form zasilenia rachunku VAT wykluczono wpłaty bezpośrednie oraz przelewy z rachunków bieżących podatnika.

By mieć większy wpływ na zarządzanie środkami z rachunku VAT, podatnik będzie musiał złożyć wniosek o dokonanie przelewu pieniędzy na rachunek bieżący. Wcześniej jednak organ podatkowy dokładnie skontroluje podatnika i zdecyduje, czy uwolnienie środków gromadzonych na rachunku VAT jest bezpieczne z punktu widzenia fiskusa. Naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 90 dni na podjęcie decyzji o samym przelewie środków, a także określi kwotę transferu.

Należy nadmienić, że mechanizm podzielonej płatności nie będzie obowiązkowy przy czym ustawodawca przewidział szereg korzyści  dla podatników, którzy zdecydują się na przekazywanie  zapłat na dwa rachunki. Wśród zachęt będą:

• odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności w przypadku dostaw towarów wrażliwych określonych w załączniku XIII ustawy o VAT,

• odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego,

• brak stosowania podwyższonych 150% odsetek od zaległości podatkowych w VAT w przypadku gdy 95% faktur za okres którego dotyczy zaległość płacona była za pośrednictwem split payment ,

• przyśpieszony 25 dniowy zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Ograniczona lista rodzajów płatności jakie będą mogły zasilać rachunek VAT, powoduje iż nie zawsze będzie możliwe wykorzystanie tego rachunku do realizacji płatności zgodnie z  procedurą split payment. W razie braku środków na rachunku VAT nadal będzie można jednak skorzystać z procedury płatności w ramach split payment, z tym że wówczas cała kwota zobowiązania będzie płatna z rachunku bieżącego podatnika.

Podobnie będzie w przypadku, gdy płatności od odbiorców wpłyną na rachunek VAT po terminie złożenia deklaracji VAT, co uniemożliwi lub ograniczy możliwość dokonania pełnej zapłaty zobowiązania podatkowego z bieżącej deklaracji z rachunku VAT. Ustawodawca bowiem nie przewidział możliwości zasilenia rachunku VAT wpłatą lub przelewem własnym z innego rachunku lub z kasy.

W szczególnie trudnej sytuacji mogą znaleźć się sprzedawcy detaliczni, którzy większość swoich zakupów realizują od przedsiębiorców, natomiast obroty uzyskiwane są w przeważającej części w punktach sprzedaży gotówką albo płatnościami kartowymi. W takim przypadku możliwość wykorzystania rachunku VAT do zapłaty podatku naliczonego z faktur zakupowych oraz do regulowania zobowiązań z deklaracji VAT będzie ograniczona.

Ustawodawca przewidział, że utworzenie i prowadzenie takiego rachunku dla każdego przedsiębiorcy jest nieodpłatnie.

Kwestie techniczne rozliczeń przez split payment mają zostać uregulowane w oddzielnym rozporządzeniu.

Projektowane zmiany mają wejść w życie od dnia 1 stycznia 2018r.

_________________________________________________________

Autorem powyższej publikacji jest Magdalena Szczepańska - Specjalista ds. Polityki Podatkowej w BSS SA 

 

Jeśli informacje o zmianach w przepisach dotyczących podatków i finansów są dla Ciebie ważne, zapraszamy do subskrypcji TaxNews:

Chcę otrzymywać TaxNews

 

facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.