0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Podatek u źródła

Znowelizowana ustawa wprowadza nowe regulacje podatku u źródła dla podatników, których płatności za granicę przekraczają kwotę 2 mln PLN rocznie. Nowe przepisy zmierzają do eliminacji możliwości zastosowania zwolnień z ustaw o PIT i CIT lub zastosowania przez te podmioty obniżonej stawki podatkowej określonej przez właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Nowy mechanizm umożliwia podatnikom niepobranie podatku u źródła od płatności przekraczających 2 mln PLN rocznie w przypadku:

 • złożenia przez płatnika organowi podatkowemu oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (PIT/CIT),
 • stosowania preferencji na podstawie wydanej przez organ podatkowy opinii o stosowaniu zwolnienia (CIT – zwolnienia stanowiące implementację przepisów dyrektyw unijnych).

oświadczeniu płatnik potwierdza, że:

 • posiada dokumenty wymagane dla zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego oraz
 • nie ma on wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Opinia od organu podatkowego o zwolnieniu płatnika z poboru podatku u źródła:

 • jest możliwa do uzyskania, jeżeli wnioskodawca wykaże spełnienie warunków określonych w przepisach dotyczących zwolnień,
 • jest wydawana na wniosek podatnika bądź płatnika,
 • podlega opłacie w wysokości 2 tys. PLN,
 • jest wydawana w terminie 6 miesięcy od dnia wpływu wniosku,
 • jest ważna jest 36 miesięcy od dnia jej wydania.

W przypadku należności z tytułu tzw. usług niematerialnych miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli:

 • kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 tys. PLN w roku kalendarzowym,
 • informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.