0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Pod koniec sierpnia 2018 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), który potwierdził zapowiedziany w czerwcu bieżącego roku zamiar podniesienia obciążeń podatkowych związanych z użytkowaniem firmowych samochodów osobowych.

Treść projektu wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronach Sejmu http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2854

Zakres zmian zawartych w projektach przedstawiamy na przykładach oraz poniższym opisie

 

Dla samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych (firmowych oraz prywatnych) do kosztów uzyskania przychodu (KUP) zaliczymy 75% wydatków eksploatacyjnych np. wydatki na paliwo, serwis czy naprawy,

 Reasumując, planowane zmiany mają istotny wpływ na poziom kosztów podatkowych związanych z użytkowaniem drogich samochodów osobowych.Limit progowy stanowi kwota 134.529 zł + nieodliczona połowa VAT od tej kwoty, co daje łącznie 150 tys. zł kosztów podatkowych.

Ustawa musi być uchwalona i ogłoszona najpóźniej do końca listopada 2018 roku, żeby nowe regulacje mogły zacząć obowiązywać z początkiem 2019 roku.

Przepisy przejściowe dla planowanej zmiany leasingu.

Warto podkreślić, iż z treści projektu ustawy wynika, że wystarczającym warunkiem skorzystania na dotychczasowych zasadach z przepisów jest samo zawarcie umowy w 2018 roku, co oznaczałoby, że termin odbioru pojazdu nie ma istotnego znaczenia. Taką interpretację potwierdziło zresztą Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania „Dziennika Gazety Prawnej”:

"Ze względu na fakt, iż umowa leasingu ma charakter konsensualny, staje się ona skuteczna przez samo złożenie zgodnych oświadczeń woli stron tej umowy. Oznacza to, że dla jej zawarcia nie jest konieczne wydanie rzeczy (jak np. w omawianym przykładzie leasingowanego samochodu). W związku z tym należy przyjąć, że umowa zawarta w 2018 r., nawet jeżeli przewiduje późniejszy moment (np. w roku 2019) wydania przedmiotu leasingu, będzie objęta dotychczasowymi regulacjami rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z leasingiem samochodu."

Jednak w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, działanie takie może być rozpatrywane wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych i obejścia prawa podatkowego.

Przywileje korzystania z aktualnych przepisów, w szczególności w zakresie uwzględniania kosztów leasingu, w firmowych kosztach uzyskania przychodu (KUP) – każda firma ma szansę utrzymać do końca trwania zawartej jeszcze w 2018 r. umowy leasingu. Leasing pojazdu jeszcze w 2018 r. pozwoli uniknąć nowych przepisów nawet przez 5 lat. Jednakże aneksowanie w roku 2019 i późniejszym umów leasingu zawartych w roku 2018 spowoduje zastosowanie nowych regulacji prawnych w tym zakresie do całej umowy.

 

facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.