0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Business Support Solution Spółka Akcyjna powstała w 2008 roku, jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie rynku usługami outsourcingowymi.
Jesteśmy polską firmą, zatrudniającą ponad 300 pracowników, w tym wysokiej klasy specjalistów z zakresu: finansów, podatków, kadr i płac oraz obsługi procesów biznesowych, posiadających uprawnienia: ACCA, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy Green Belt.
Usługi finansowe świadczone przez naszą firmę podlegają również nadzorowi merytorycznemu pracowników posiadających certyfikaty Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

JAK I DLA KOGO PRACUJEMY

Obecnie obsługujemy ponad 240 podmiotów z Polski i zagranicy. Wśród klientów BSS znajdują się m.in. emitenci notowani na rynkach GPW i NewConnect.
Położenie BSS w centralnej Polsce - w Łodzi, zapewnia łatwy dostęp do naszych klientów w kraju i w Europie.

USŁUGI „SZYTE NA MIARĘ”

Zakres oferowanych przez BSS usług pozwala dopasować je do oczekiwań i potrzeb naszych klientów:

 • jeśli Firma ma wewnętrzny zespół księgowości ale zależy jej na dodatkowym bezpieczeństwie podatkowym - rozwiązaniem będzie outsourcing sprawozdawczości podatkowej i statutowej
 • gdy Zarząd Spółki oczekuje wsparcia w najszerszym zakresie usług – my realizujemy ich pełen zakres - od kadrowych, przez księgowość do konsolidacji
 • gdy biznes szybko rośnie, organizacja potrzebuje wsparcia procesowego – taka sytuacja wymaga zdefiniowania procesów biznesowych w celu zarządzania ich efektywnością oraz zapewnienia kontroli wewnętrznych. Przeprowadzimy audyt procesów w Firmie, wskażemy obszary nieprawidłowości i nieefektywności oraz najlepsze drogi do ich poprawy. Pomożemy w przygotowaniu wewnętrznych procedur czy wymaganych regulaminów.

BEZPIECZEŃSTWO

BSS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu opracowaliśmy niezbędne dokumenty oraz własną politykę bezpieczeństwa. Osoby mające dostęp do powierzonych BSS danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów oraz przyjętych przez BSS zasad przetwarzania danych osobowych, w tym do zachowania poufności.

Jesteśmy grupą entuzjastów, dla których praca jest synonimem rozwoju i ciągłym poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań.

Nasz zespół tworzą ludzie o wysokich kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym:

 • biegli rewidenci
 • ACCA
 • radcy prawni
 • doradcy podatkowi
 • doświadczenie BIG4
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych centrach BPO

 

    KOMPLEKSOWA OFERTA INDYWIDUALNA OBSŁUGA

 • Kompleksowość świadczonych usług
 • Wysokie standardy działania nakierowane na innowacyjne i indywidualne podejście do każdego Klienta (personalny opiekun)
 • Wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów biznesowych
 • Pełna poufność oraz bezpieczeństwo danych i informacji
 • Wysoka jakość świadczonych usług z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • Stale uzupełniane kwalifikacje naszych specjalistów (biegli rewidenci, ACCA, radcy prawni, doradcy podatkowi, doświadczenie BIG4)
 • Szeroki zasięg działania

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Maciejak

Prezes Zarządu

"Globalne zmiany w dzisiejszych czasach wymuszają stosowanie efektywnych narzędzi zorientowanych na Klienta i jego potrzeby. Dostarczając usługi budujemy model partnerstwa oparty na doświadczeniu, elastyczności, technologii i optymalizacji procesów księgowych i biznesowych będąc doradcą dla naszych Klientów."

Manager z wieloletnim doświadczeniem zawodowym jakie zdobywał w jednej z największych międzynarodowych firm audytorskich, a także pracując w Grupie Kapitałowej Pelion – początkowo na stanowisku Audytora Wewnętrznego w PGF SA, a następnie Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych UAB NFG (Litwa). W latach 2008-2013 był związany z Genpact – jednym z czołowych dostawców BPO, kierując biurami w Polsce i Czechach. W maju 2014 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Business Support Solution SA. Biegły Rewident i Certyfikowany Audytor Wewnętrzny, uczestniczy w prestiżowym programie ACCA. Absolwent VIP Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Informatyka i Ekonometria.

 

Alicja Balwierczyk

Wiceprezes Zarządu

"Opierając się na sprawdzonych rozwiązaniach, podnosimy kwalifikacje naszego zespołu, wyznaczamy nowe kierunki rozwoju, zmierzające do pozyskania coraz szerszego grona Klientów, także zagranicznych."

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu MSSF oraz Podatków. Od 1996 r. posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku Głównej Księgowej w spółkach prawa handlowego, w tym notowanych na GPW. Od 2001 r. pracuje w strukturach Grupy Kapitałowej Pelion, początkowo na stanowisku  Z-cy Głównego Księgowego, a  następnie Głównego Księgowego. W 2010 r. objęła funkcję Wiceprezeza Zarządu w Business Support Solution SA.

Joanna Rzeźniczak

Wiceprezes Zarządu

"Najcenniejszym kapitałem BSS są ludzie – pełni pasji i zaangażowania. Już w pierwszym kontakcie z Klientem, to oni budują naszą największą przewagę konkurencyjną. Wiedza ekspercka jaką dysponują jest podstawą tworzenia wysokiej jakości naszych usług."

Doświadczony manager, specjalista outsourcingu zaawansowanych usług finansowych i back-office'u finansowo-księgowego. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz ACCA. Pozyskała akredytację do badania sprawozdań finansowych sporządzanych  wg US GAAP. W latach 1999 – 2011 zdobywała doświadczenie audytorskie oraz doradzała klientom w jednej z największych na świecie firm konsultingowych – Deloitte Audyt.  Od czerwca 2011 jest związana z BSS SA, gdzie wcześniej pełniła obowiązki Dyrektora ds. Strategii  i Rozwoju.  Kierując Działem Business Development odpowiadała między innymi za przygotowanie planów rozwoju Spółki, opracowywanie strategii marketingowej firmy  oraz planów sprzedaży, koordynację projektów akwizycyjnych oraz projektów typu due diligence. W kwietniu 2014 objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu BSS SA.

Jadwiga Hałaczkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

„Na aktywa firmy składa się m.in. kapitał finansowy, społeczny, edukacyjny i ludzki. Ważnym jest, by dbać o zrównoważony rozwój wszystkich tych obszarów, jednakże to właśnie ludzi postrzega się jako najważniejszą inwestycję i największe dobro organizacji.”

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku Organizacja i Zarzadzanie. Ukończyła podyplomowe studia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując m.in. w PZU SA. Z Grupą Kapitałową Pelion związana od 1998 r. (wówczas jeszcze Medicines), gdzie do 2015 r. pełniła obowiązki Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. W styczniu 2016 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Business Support Solution SA.

facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.