0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie w celu przybliżenia tematów dotyczących outsourcingu oraz zapoznania Cię z naszą wyspecjalizowaną kadrą. 

„7 mitów na temat outsourcingu, czyli jak skutecznie delegować w biznesie”

Jeśli ciągle masz wątpliwości czy skorzystać z outsourcingu – zobacz nagranie z webinarium pt.: „7 mitów na temat outsourcingu, czyli jak skutecznie delegować w biznesie”. Być może niepotrzebnie wierzysz w któryś z nich? Webinarium prowadzą: Joanna Skrobiranda - Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w BSS oraz Anna Zagozda - Menedżer Finansowy w BSS.
zobacz
zrezygnuj

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest outsourcing?

Najlepiej istotę outsourcingu przedstawiają słowa Henry’ego Forda z 1923 roku:

 „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.”

Outsourcing polega zatem na przekazaniu zadań, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej, specjalizującej się w danym obszarze.

W Business Support Solution zajmujemy się outsourcingiem usług w pełnym zakresie, polegającym na kompleksowej obsłudze w ramach podpisanej umowy ale i w wybranych obszarach. Taka możliwość wyboru pozwala nam „uszyć” zakres świadczonych usług na miarę aktualnych potrzeb klienta.

Czy każda firma może skorzystać z outsourcingu?

Tak. Wielkość firmy nie ma znaczenia. Wystarczy, że pozwolisz nam dobrze zbadać procesy Twojej firmy, a my zaprojektujemy Ci usługę dostosowaną do specyfiki i skali działalności Twojego biznesu.

Jak oszacować korzyści z outsourcingu?

Wśród najważniejszych korzyści z tytułu outsourcingu należy wymienić:

1.OSZCZĘDNOŚCI

•             Finansowe – redukcja kosztów nawet o 30%, a wśród nich między innymi:

 • redukcja kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników (koszty wynagrodzeń, absencji, urlopów, podatków, szkoleń, rekrutacji itp.)
 • redukcja kosztów utrzymania stanowiska pracy (komputery, telefony służbowe, wyposażenie biurowe, w tym również amortyzacja sprzętu)
 • oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu i aktualizowania oprogramowania komputerowego, nowych technologii
 • ograniczenie poziomu inwestycji, ponieważ płaci się za usługę, a nie inwestuje
  np. w infrastrukturę pionu księgowo-podatkowego
 • odciążenie firmy z konieczności rozwijania know-how w dziedzinie niebędącej jej kluczową kompetencją
 • oszczędności związane z utrzymaniem powierzchni biurowej, bądź uwolnienie powierzchni biurowej do innego wykorzystania, np. na powiększenie działu sprzedaży

•             Czasowe – związane między innymi  z obsługą kontroli skarbowych, audytów oraz z czasochłonnym jak i kosztownym procesem rekrutacji specjalistów

•             Zasobów - uwolnienie zasobów i potencjału firmy pozwala skupić się na zadaniach strategicznych i tzw. „core businessie” firmy

2.JAKOŚĆ

•             Dostęp do wiedzy eksperckiej, narzędzi operacyjnych, nowości technologicznych, a także wsparcia wysoko wykwalifikowanych specjalistów

•             Optymalizacja procesów

3.BEZPIECZEŃSTWO

•             Ograniczenie ryzyka związanego z koniecznością interpretacji przepisów, przejęcie ryzyka związanego z możliwością popełnienia błędów (obowiązkowe i dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)

•             Zapewnienie kontynuacji działalności firmy poprzez zagwarantowanie zasobów ludzkich – ciągłość usługi

•             Zwiększenie bezpieczeństwa i poufność danych, uniezależnienie firmy od osób, które posiadają bezpośredni dostęp do informacji tajnych, zabezpieczenie danych

Czy outsourcing wiąże się z utratą kontroli nad procesami?

Outsourcing, to sposób na efektywniejszą kontrolę Twojego biznesu… przez Ciebie samego. Jak to zrobić:

 • dokonaj właściwego zdefiniowania procesów zleconych na zewnątrz, by móc kontrolować ich efektywność i jakość, zrób to najlepiej po etapie wdrożenia usług
 • monitoruj stan faktyczny i realizację celów wcześniej ustalonych
 • zawsze szczegółowo zapisuj w kontrakcie zakresy odpowiedzialności
 • ustal Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPI), pozwalające kontrolować nie tylko przebieg, ale także jakość procesów

Jak zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych podczas projektu outsourcingowego?

 • W fazie doboru Dostawcy usług - kieruj się jakością systemów zabezpieczeń danych klienta (czytaj referencje)
 • Ustal politykę bezpieczeństwa (dane wrażliwe, dane zwyczajne i zapisz je w umowie)
 • Skontroluj systemy zabezpieczeń o ochronie danych we własnej firmie
 • Stwórzcie szczelny kanał komunikacji

Co to są KPI i jak je wyznaczać?

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. Key Performance Indicators), to finansowe i niefinansowe wskaźniki, które pozwalają Ci kontrolować nie tylko przebieg, ale także jakość realizacji celów przez outsourcer’a. Są kluczowym elementem umowy outsourcingowej.

Podstawowe zasady KPI, o których musisz pamiętać przy ich wyznaczaniu:

 • są mierzalne
 • są zrozumiałe dla obu stron
 • mają prostą formę przekazu
 • są zgodne z systemem oceny jakości świadczonych usług outsourcingowych
 • powinny być regularnie raportowane przez outsourcer’a

Co to jest SLA?

To umowa o świadczenie usług (ang. SLA, czyli Service Level Agreement) określająca zakres świadczonych usług, obowiązki stron, odpowiedzialność i zasady wynagradzania. Im precyzyjniej jest spisana, tym większe jest poczucie bezpieczeństwa klienta i jego przekonanie o pełnej kontroli. A dobrze sformułowania umowa to taka, która rozwiewa pierwotne obawy klienta i odpowiada wszystkim jego potrzebom.

Jakie są najważniejsze elementy umowy outsourcingowej?

 • Termin rozpoczęcia i zakończenia umowy
 • Zakres świadczonych usług
 • Harmonogram wdrożenia usług
 • KPI
 • Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług
 • Zakres odpowiedzialności
 • Podział obowiązków stron
 • Kary umowne
 • Okres wypowiedzenia
 • Zapisy o zapewnieniu utrzymania bezpieczeństwa i poufności danych przekazanych w outsourcing

Tax News 1-2/2016

W tym numerze:

1. Witamy w naszym Newsletterze

2. Termin składania większości deklaracji

3. Nagrody w konkursach organizowanych dla kontrahentów – pobór podatku

4. Alkohol, jako koszt podatkowy

5. Nieodpłatne wykonywanie funkcji przez członka zarządu nie jest jednoznaczne z powstaniem nieodpłatnego świadczenia

6. Dokumentacja cen transferowych - limit nie ma zastosowania tylko do jednej transakcji

7. Kiedy pożyczki dla podmiotów powiązanych poza proporcją sprzedaży w VAT?

8. Prawo podatkowe nie jest tożsame z bilansowym – NSA

9. Znaki towarowe nadal szansą na optymalizację

10. Czy zwrot handlowcom wydatków na nocleg jest ich przychodem?

11. Badania kliniczne na rzecz sponsora nie są zwolnione z VAT

12. Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 3-4/2015

W tym numerze:

1. Odsprzedaż pracownikom usług medycznych zwolniona z VAT

2. Nie każda polisa to przychód pracownika

3. Amortyzację należy korygować na bieżąco

4. Wynagrodzenie dla komplementariusza należy powiększyć o VAT

5. VAT od świadczeń dla pracowników

6. Zestawienie aktywów i pasywów nie przesądza o upadłości

7. VAT od środków trwałych przy likwidacji - TSUE rozstrzygnie

8. Nowe zwolnienia w podatkach lokalnych

9. Odprawy pracownicze a opodatkowanie

10. Przechowywanie dokumentów w spółkach strefowych (SSE)

11. Czynności o charakterze marketingowym a zwolnienie z VAT

12. Usługi powiązane nie powinny być dzielone

13. Odliczenie 100% VAT od eksploatacji auta służbowego

14. Podatek od nieruchomości w przypadku tymczasowego obiektu budowlanego (np.: namiotu)

15. Kalendarium podatkowe na czerwiec – lipiec 2015

16. Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 05-06/2015

W tym numerze:

1. Udział i wyjście z podatkowej grupy kapitałowej a rozliczenie straty.
2. Nie ma podatku od instalacji produktów poza SSE.
3. Sponsorowany wyjazd lekarza bez podatku.
4. Spółka macierzysta może rozliczyć w Polsce ujemny wynik likwidowanego oddziału z innego kraju UE.
5. Uprawdopodobnienie nieściągalności należności.
6. Zagraniczny dochód nie wpływa na wysokość podatku liniowego PIT.
7. Sprzedaż jednorazowa większej ilości działek objętych jedną księgą wieczystą wymusza rozliczenie jak przedsiębiorca.
8. Odpłatne niszczenie towarów bez podatkowych oszczędności.
9. Noclegi bez podatku.
10. Premia z zysku netto kosztem podatkowym.
11. Informacje o zmianach w podatkach.
12. Kalendarium podatkowe na sierpień - wrzesień 2015.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 7-8/2015

W tym numerze:

 1. Sprzedaż firmowego auta wiąże się z aktualizacją VAT-26
 2. Odstępne może być kosztem uzyskania przychodów
 3. Szacowanie przychodu przy aportach z agio w świetle uchwały NSA z 20 lipca 2015r.
 4. Nie każdy najem to usługa kompleksowa
 5. Ulga na nowe technologie. Ograniczenia.
 6. Kiedy nie ma obowiązku doręczania faktur VAT
 7. Pierwsze zasiedlenie budzi mniejsze wątpliwości
 8. Konkursy
 9. Izba Skarbowa przegrała spór o amortyzację
 10. Sprzedaż poza specjalną strefą, także z ulgą
 11. VAT od kontraktów menadżerskich
 12. Inne
 13. Kalendarium podatkowe na październik-listopad 2015
 14. Nasze usługi
POBIERZ PDF

Tax News 9-10/2015

W tym numerze:

Inne przychody chronią menadżera przed składkami

Fiskus potwierdza: wizerunek można rozliczyć w ramach biznesu

Noclegi pracowników mobilnych bez PIT

Naczelny Sąd Administracyjny podzielony w sprawie straty

Prawo wybory dostawcy gwarantuje niższą stawkę przy najmie

NSA wypowiedział się w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów odsetek

w ramach systemu cashpoolingu

Nie ma PIT od ubezpieczenia w podróży służbowej za granicą

Prezes może pracować za darmo

Brak opodatkowania przy wydawaniu gadżetów firmowych pracownikowi

Inne

Kalendarium podatkowe na listopad - grudzień 2015

Alert rachunkowy

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 11-12/2015

W tym numerze:

Powierzenie pracownikowi telefonu bez PUT na czas jego nieobecności związanej
z chorobą

Sposób przechowywania e-faktur

Odszkodowania, jako reprezentacja - nowa linia interpretacyjna .

Kredyt kupiecki, to odrębna usługa finansowa

Fiskus zadowoli się skanem dokumentów

Przychód z archiwizacji dokumentacji w dniu zapłaty

Zakwaterowanie i inne świadczenia pracownicze – zwrot w podejściu fiskusa

Świąteczne benefity dla pracowników – skutki na gruncie pdof

Inne

Kalendarium podatkowe na styczeń – luty 2016

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 3-4/2016

W tym numerze:

1. Witamy w naszym Newsletterze

2. Wartość transakcji a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

3. Faktura korygująca. Potwierdzenie nie zawsze wymagane

4. Usługi likwidacji szkód – zakwestionowanie zwolnienia z VAT

5. Wymiana udziałów w spółce. Zmiana interpretacji

6. Pożyczki dla pracowników a „podatek bankowy”

7. Inne

8. Kalendarium podatkowe na maj – czerwiec 2016

9. Nasze usługi

POBIERZ PDF

TAX NEWS 7-8 2016

W tym numerze:

Sklep internetowy nie zawsze uniknie kasy fiskalnej
W cenach transferowych liczą się też zyski i straty nadzwyczajne
Auto służbowe w prywatnym użytku a obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej
Zwrot kosztów opłat za autostrady i za parkingi podlega opodatkowaniu PIT
Klauzula obejścia prawa podatkowego już obowiązuje
Rekompensata dla podmiotu działającego na obszarze SSE poza zwolnieniem z PDOP
Organy muszą dysponować dowodami wskazującymi na rzeczywiste poniesienie wydatków
Inne
Kalendarium podatkowe na wrzesień – październik 2016
Nasze usługi

POBIERZ PDF

TAX NEWS 9-10 2016

W tym numerze:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie dotyczy świadczeń pieniężnych
Rusztowanie to urządzenie przemysłowe
Sama obiektywna możliwość użycia samochodu do celów prywatnych wyklucza pełne odliczenie VAT
Niższy podatek od nagród wciąż nie dla firm
Spór o PIT od noclegów dla pracowników
Organy skarbowe kwestionują koszty związane z …jachtami
Świadczenia w naturze - kiedy możliwe jest niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy od pracownika
Od 1 stycznia 2017 r. mali przedsiębiorcy zapłacą mniej
Decyzja KE dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej
Kalendarium listopad – grudzień 2016
Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 1-2 2017

W tym numerze:

Witamy w naszym Newsletterze
Zbycie nieruchomości a zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Usługi likwidacji szkód a zwolnienie w VAT
Podatek u źródła-miejsce osiągania przychodów od 2017 r.
50% koszty uzyskania przychodów u pracownika
Przedłużenie zwrotu podatku VAT - możliwa skarga
Ulga na działalność B+R – moment rozliczenia kosztów
Skorygowane zaliczki na podatek a prawo do niższych odsetek
Kwestia zabezpieczenia interpretacją po połączeniu spółek
Inne
Kalendarium Styczeń-luty 2017
NASZE USŁUGI

POBIERZ PDF

Tax News 3-4 2017

W tym numerze:
Kara za zaniedbanie wynikająca z umowy z kontrahentem nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
Brak obowiązku opodatkowania zużycia paliwa w samochodach służbowych wykorzystywanych do celów prywatnych
TP - nowe progi dokumentacyjne nietypowe interpretacje
Wydanie upominków a opodatkowanie VAT
Klauzula generalna obejścia prawa-opinia zabezpieczająca narzędziem w rękach podatników - odpowiedź MF na interpelację poselską
Wsparcie w zarządzaniu aktywami ubezpieczeniowymi nie jest zwolnione z VAT-u
Inne
Kalendarium marzec-kwiecień 2017
Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 5-6 2017

W tym numerze:

Witamy w naszym newsletterze

Nabycie materiałów stockowych a opodatkowanie podatkiem u źródła

Korygowanie pustych faktur

Czy prezes zarządu jest podatnikiem vat?

Napoje alkoholowe na spotkaniach z kontrahentami znowu poza kosztami podatkowymi

Najem auta pracownikom wyklucza pełne odliczenie vat

Odpowiednio sformułowany zakres obowiązków pozwoli na odliczenie działalności badawczo-rozwojowej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w zakresie opinii i ekspertyz od podmiotów innych niż publiczne jednostki naukowe

Inne

Kalendarium czerwiec 2017

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 7-8 2017

W tym numerze:

Odmowa prawa do odliczenia gdy kontrahent jest nieaktywnym podatnikiem
- opinia rzecznika generalnego TSUE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie C-101/16

Komunikaty MF w sprawie szkodliwej optymalizacji podatkowej

Odwrotne obciążenie-branża budowlana

(Nie)dopuszczalność korekty podstawy opodatkowania i należnego VAT w razie braku
zapłaty od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

Inne

Kalendarium lipiec/sierpień 2017

POBIERZ PDF

Tax News 9-10 2017

W tym numerze:

Usługa przetwarzania danych (usługi w chmurze) przez kontrahenta zagranicznego a opodatkowanie podatkiem u źródła

Sporządzenia dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym

Umorzenie udziałów ciągle poza zakresem stosowania przepisów o cenach transferowych

Inne

Nasze usługi

POBIERZ PDF

Tax News 11-12 2017

W tym numerze:

Strata podatkowa przedawnia się już po pięciu a nie (nawet) po 10 latach
Kiedy menedżer jest podatnikiem VAT-stanowisko MF
Odliczenie kosztów pracowniczych w uldze B+R
Ważne komunikaty ze strony MF (manipulowanie cenami w zestawach)
Kasy fiskalne on-line
Kalendarium na grudzień 2017

POBIERZ PDF

Tax News 1-2/2018

W tym numerze:

Uprawdopodobnienie obawy o uregulowanie należności podatkowej wystarczy od zabezpieczenia roszczeń przez organ podatkowy

Nie ma konieczności kontynuacji dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki

Transakcja spółki z udziałowcem będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej a obowiązek dokumentacyjny

Wprowadzenie tzw. „minimalnego podatku dochodowego”

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży

Można sprawdzić swojego kontrahenta - ustawa STIR już funkcjonuje

JPK od 1 stycznia 2018 r. dotyczy też mikroprzedsiębiorców

Niektóre zmiany w PIT od 2018 r.-nowe limity dla zwolnień i zmiany w zakresie kosztów 50%

Kalendarium luty/marzec 2018 r.

POBIERZ PDF

Tax News 5-6/2014

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. Nieodpłatne świadczenia – wyrok TK.
3. Działalność w SSE a Podatkowa Grupa Kapitałowa.
4. CIT: otrzymanie dotacji a korekta amortyzacji.
5. CIT: wpływ kompletności budynku na koszty amortyzacji.
6. CIT: definicja podziału zysku.
7. CIT: Faktoring odwrócony bez korekty kosztów.
8. CIT – przychód z poręczenia w grupie.
9. VAT – definicja transakcji łańcuchowej.
10. VAT: wymogi formalne dla faktury zbiorczej korygującej.
11. Apartament nie zawsze będzie lokalem mieszkalnym.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 3-4/2014

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. VAT - koniec zwolnienia dla sprzedaży samochodów używanych.
3. VAT – sankcje karne za nieprawidłowe odliczenie VAT od samochodów.
4. VAT – nie każdy wstęp uprawnia do obniżonej stawki.
5. CIT – promocja pośrednia jako KUP.
6. CIT – jak uniknąć ograniczeń z niedostatecznej kapitalizacji.
7. CIT – przekształcenie nie uzdrowi agio.
8. Procedura–przedawnienie przerywa tylko skuteczna egzekucja.
9. PIT – bony w konkursie dla sprzedawców bez zwolnienia.
10. Kalendarium podatkowe.
11. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 1-2/2014

1. Od Redakcji
2. CIT/PIT – czynsze najmu aut bez limitu odliczenia.
3. CIT/PIT – obiad z kontrahentem jednak kosztem podatkowym.
4. CIT – kapitalizacja odsetek tak jak zapłata.
5. VAT – ocena ryzyka też jest zwolniona z VAT.
6. VAT – moment dokonania dostawy od nowego roku.
7. Kalendarium podatkowe.
8. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 10-11/2013

W tym numerze:
1. Od Redakcji
2. CIT- obiad z kontrahentem to nie reprezentacja.
3. CIT- koszty organizacji WZW obniżą podatek.
4. CIT- odszkodowanie w leasingu za nadmierne zużycie też jest kosztem.
5. CIT- raport wierzytelności nie zawsze jest kosztem.
6. Procedura- wysokość straty może być określona po przedawnieniu.
7. Procedura- moment zaliczenia nadpłaty na zaległość .
8. VAT- wydanie nagród do dostawa.
9. VAT- opłata motywacyjna bez vat.
10. Wysokość kar z KKS w 2014r.
11. Kalendarium podatkowe.
12. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 6-7/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. PIT – impreza integracyjna bez PIT.
3. PIT – koszty przegranego procesu.
4. VAT - rozliczenie kosztów mediów poza najmem.
5. VAT – likwidacja szkód bez podatku.
6. VAT – ZFŚS nie podlega VAT.
7. Podatnikiem jest także użytkownik nieruchomości.
8. Nieruchomości – organ podatkowy nie może prowadzić postępowania przeciw ewidencji gruntów.
9. CIT – opodatkowanie likwidacji SKA.
10. CIT – kredytowanie dywidendy nie popłaca.
11. CIT – koszty amortyzacji drogiego samochodu.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 4-5/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. CIT - OC Zarządu NKUP.
3. CIT – konwersja wierzytelności na kapitał bez KUP.
4. CIT – otrzymanie dotacji nie może spowodować zaległości.
5. VAT – kiedy opodatkować usługę logistyczną?
6. VAT – premia za usługę podlega odrębnemu opodatkowaniu.
7. VAT – obrotem przy aporcie tylko wartość rynkowa.
8. VAT – czy pro forma podlega VAT?
9. VAT – samochód demo też daje pełne odliczenie VAT.
10. Procedura – przy milczącej interpretacji korzyść podwójna.
11. Nowe prawo – ustawowe terminy płatności.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 3/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. PIT – udział w imprezach integracyjnych bez podatku.
3. CIT – zwrot wydatków bez podatku tylko po ich zapłaceniu.
4. Ordynacja – przyszły wspólnik może pytać o planowaną spółkę.
5. Ordynacja – egzekucja podatku trwa mimo postępowania podatkowego.
6. Ordynacja – można szybciej skarżyć Ministra za złą interpretację.
7. SSE - możliwe są przesunięcia między strefami.
8. VAT - co to jest usługa elektroniczna?
9. VAT - zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych.
10. VAT - będą zmiany w kasach od 1 kwietnia 2013
11. Kalendarium podatkowe.
12. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Tax News 1-2/2013

W tym numerze:

1. Od Redakcji
2. ETS – ubezpieczenie w leasingu.
3. Spłata kredytu walutowego a różnice kursowe.
4. Kapitalizacja odsetek a KUP.
5. Przy agio przychodem zawsze nominał wartości udziałów.
6. Utrata wadium to NKUP.
7. Wzajemne potrącenia nie są nieodpłatne.
8. SSE – podatnik nie wyznania daty rozpoczęcia szkoły.
9. Nieodpłatne świadczenia dla managera.
10.PIT – zwolnienie dla kuponów.
11.Ogłoszenie upadłości – kiedy jest właściwy czas.
12. Kalendarium podatkowe.
13. Nasze usługi.

POBIERZ PDF

Zapraszamy do obejrzenia filmów, które przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie w celu przybliżenia tematów dotyczących outsourcingu oraz zapoznania Cię z naszą wyspecjalizowaną kadrą. 

„7 mitów na temat outsourcingu, czyli jak skutecznie delegować w biznesie”

Jeśli ciągle masz wątpliwości czy skorzystać z outsourcingu – zobacz nagranie z webinarium pt.: „7 mitów na temat outsourcingu, czyli jak skutecznie delegować w biznesie”. Być może niepotrzebnie wierzysz w któryś z nich? Webinarium prowadzą: Joanna Skrobiranda - Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w BSS oraz Anna Zagozda - Menedżer Finansowy w BSS.
zobacz
zrezygnuj
facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę prywatności.