0 wyników wyszukiwania

PL EN
PL EN

Business Support Solution Spółka Akcyjna powstała w 2008 roku, jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie rynku usługami outsourcingowymi.
Jesteśmy polską firmą, zatrudniającą ponad 300 pracowników, w tym wysokiej klasy specjalistów z zakresu: finansów, podatków, kadr i płac oraz obsługi procesów biznesowych, posiadających uprawnienia: ACCA, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy Green Belt.
Usługi finansowe świadczone przez naszą firmę podlegają również nadzorowi merytorycznemu pracowników posiadających certyfikaty Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

JAK I DLA KOGO PRACUJEMY

Obecnie obsługujemy ponad 240 podmiotów z Polski i zagranicy. Wśród klientów BSS znajdują się m.in. emitenci notowani na rynkach GPW i NewConnect.
Położenie BSS w centralnej Polsce - w Łodzi, zapewnia łatwy dostęp do naszych klientów w kraju i w Europie.

USŁUGI „SZYTE NA MIARĘ”

Zakres oferowanych przez BSS usług pozwala dopasować je do oczekiwań i potrzeb naszych klientów:

 • jeśli Firma ma wewnętrzny zespół księgowości ale zależy jej na dodatkowym bezpieczeństwie podatkowym - rozwiązaniem będzie outsourcing sprawozdawczości podatkowej i statutowej
 • gdy Zarząd Spółki oczekuje wsparcia w najszerszym zakresie usług – my realizujemy ich pełen zakres - od kadrowych, przez księgowość do konsolidacji
 • gdy biznes szybko rośnie, organizacja potrzebuje wsparcia procesowego – taka sytuacja wymaga zdefiniowania procesów biznesowych w celu zarządzania ich efektywnością oraz zapewnienia kontroli wewnętrznych. Przeprowadzimy audyt procesów w Firmie, wskażemy obszary nieprawidłowości i nieefektywności oraz najlepsze drogi do ich poprawy. Pomożemy w przygotowaniu wewnętrznych procedur czy wymaganych regulaminów.

BEZPIECZEŃSTWO

BSS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu opracowaliśmy niezbędne dokumenty oraz własną politykę bezpieczeństwa. Osoby mające dostęp do powierzonych BSS danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów oraz przyjętych przez BSS zasad przetwarzania danych osobowych, w tym do zachowania poufności.

Jesteśmy grupą entuzjastów, dla których praca jest synonimem rozwoju i ciągłym poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań.

Nasz zespół tworzą ludzie o wysokich kwalifikacjach
i doświadczeniu zawodowym:

 • biegli rewidenci
 • ACCA
 • radcy prawni
 • doradcy podatkowi
 • doświadczenie BIG4
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowych centrach BPO

 

    KOMPLEKSOWA OFERTA INDYWIDUALNA OBSŁUGA

 • Kompleksowość świadczonych usług
 • Wysokie standardy działania nakierowane na innowacyjne i indywidualne podejście do każdego Klienta (personalny opiekun)
 • Wieloletnie doświadczenie w obsłudze procesów biznesowych
 • Pełna poufność oraz bezpieczeństwo danych i informacji
 • Wysoka jakość świadczonych usług z zastosowaniem nowoczesnych technologii
 • Stale uzupełniane kwalifikacje naszych specjalistów (biegli rewidenci, ACCA, radcy prawni, doradcy podatkowi, doświadczenie BIG4)
 • Szeroki zasięg działania

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Rzeźniczak

Prezes Zarządu

"Najcenniejszym kapitałem BSS są ludzie – pełni pasji i zaangażowania. Już w pierwszym kontakcie z Klientem, to oni budują naszą największą przewagę konkurencyjną. Wiedza ekspercka jaką dysponują jest podstawą tworzenia wysokiej jakości naszych usług."

Doświadczony manager, ekspert outsourcingu zaawansowanych usług finansowo-księgowych. Posiada tytuł Biegłego Rewidenta oraz ACCA. Pozyskała akredytację do badania sprawozdań finansowych sporządzanych  wg US GAAP. W latach 1999 – 2011 zdobywała doświadczenie audytorskie oraz doradzała klientom w jednej z największych na świecie firm konsultingowych – Deloitte Audyt.  Od czerwca 2011 r. jest związana z BSS SA, gdzie wcześniej pełniła obowiązki Dyrektora ds. Strategii  i Rozwoju.  Kierując Działem Business Development odpowiadała między innymi za przygotowanie planów rozwoju Spółki, opracowywanie strategii marketingowej firmy  oraz planów sprzedaży, koordynację projektów akwizycyjnych oraz projektów typu due diligence. W kwietniu 2014 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu BSS SA odpowiedzialnego za pion finansowy, a od września 2017 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Alicja Balwierczyk

Wiceprezes Zarządu

"Opierając się na sprawdzonych rozwiązaniach, podnosimy kwalifikacje naszego zespołu, wyznaczamy nowe kierunki rozwoju, zmierzające do pozyskania coraz szerszego grona Klientów, także zagranicznych."

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu MSSF oraz Podatków. Od 1996 r. posiada certyfikat do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stanowisku Głównej Księgowej w spółkach prawa handlowego, w tym notowanych na GPW. Od 2001 r. pracuje w strukturach Grupy Kapitałowej Pelion, początkowo na stanowisku  Z-cy Głównego Księgowego, a  następnie Głównego Księgowego. W 2010 r. objęła funkcję Wiceprezeza Zarządu w Business Support Solution SA.

Jadwiga Hałaczkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU

„Na aktywa firmy składa się m.in. kapitał finansowy, społeczny, edukacyjny i ludzki. Ważnym jest, by dbać o zrównoważony rozwój wszystkich tych obszarów, jednakże to właśnie ludzi postrzega się jako najważniejszą inwestycję i największe dobro organizacji.”

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego o kierunku Organizacja i Zarzadzanie. Ukończyła podyplomowe studia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała pracując m.in. w PZU SA. Z Grupą Kapitałową Pelion związana od 1998 r. (wówczas jeszcze Medicines), gdzie do 2015 r. pełniła obowiązki Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich. W styczniu 2016 r. objęła stanowisko Wiceprezesa Zarządu Business Support Solution SA.

facebook linkedin newsletter kontakt
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.